11 pytań i 11 odpowiedzi – Karta Suwerena

1. Czy mogę dostać jakiś przepis na podstawie którego można taką kartę wydawać i czy są one honorowane przez ONZ ?  Prawo Naturalne https://ariowie.com/definicja-prawa-naturalnego/ Konstytucja https://ariowie.com/konstytucja Informacja do ONZ https://ariowie.com/list-do-antonio-guterres/ Nie otrzymaliśmy pytania…

>