Akademia Suwerena

Czy znasz już Akademię Suwerena? Akademia Suwerena jest, tak z całą pewnością można powiedzieć, wyrazem oczekiwań i inspiracji wspólnoty Ariów i Suwerenów skupiających się wokół platformy ariowie.com i projektu RPS….

Niepokojąca historia Aktu Urodzenia

Czy Akt Urodzenia jest udokumentowaniem urodzenia człowieka, czy osoby? Przypomnijmy definicję OSOBY. „Pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym….

5 Wiec Suwerena – podatek ZERO!

 Uroczyście informujemy, że że jedyny dopuszczalny podatek obowiązujący Suwerena równa się ZERO. Wszelkie formy przymusu podatkowego są zbrodnią oraz grabieżą, naruszającą prawa naturalne człowieka. Potwierdza to Konstytucja Suwerenów z dnia…

Poznaj swoją kukłę

AKT URODZENIA: to jest moment, kiedy zostaje stworzony pionek do gry, dosłownie, nic poza tym – Strawman – Iluzja “prawna”. Te wszystkie brednie, gdzie twierdzą, że oddajemy dzieci, samochody itd….

>