Przejdź do treści

„Dopuszczalne eksperymenty medyczne” z Kodeksu Norymberskiego

Dziesięć punktów Kodeksu Norymberskiego:

Dziesięć punktów kodeksu podano w części wyroku zatytułowanej „Dopuszczalne eksperymenty medyczne”:

 1. Dobrowolna zgoda podmiotu ludzkiego jest absolutnie niezbędna.
 2. Eksperyment powinien przynosić owocne rezultaty dla dobra społeczeństwa, niemożliwy do osiągnięcia innymi metodami lub środkami badawczymi, a nie losowy i niepotrzebny z natury.
 3. Eksperyment powinien być tak zaprojektowany i oparty na wynikach doświadczeń na zwierzętach oraz znajomości historii naturalnej choroby lub innego badanego problemu, aby przewidywane wyniki uzasadniały przeprowadzenie eksperymentu.
 4. Eksperyment należy przeprowadzić tak, aby uniknąć wszelkich niepotrzebnych fizycznych i psychicznych cierpień i obrażeń.
 5. Nie należy przeprowadzać żadnego eksperymentu, jeśli istnieje a priori powód, by sądzić, że nastąpi śmierć lub obrażenia powodujące kalectwo; z wyjątkiem być może tych eksperymentów, w których lekarze eksperymentalni również służą jako badani.
 6. Stopień ryzyka, jakie należy podjąć, nie powinien nigdy przekraczać tego, który określa humanitarne znaczenie problemu, który ma zostać rozwiązany w ramach eksperymentu.
 7. Należy poczynić odpowiednie przygotowania i zapewnić odpowiednie udogodnienia, aby chronić podmiot doświadczalny przed nawet odległymi możliwościami obrażeń, kalectwa lub śmierci.
 8. Eksperyment powinien być prowadzony wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje naukowe. Na wszystkich etapach eksperymentu od osób przeprowadzających lub zaangażowanych w eksperyment należy wymagać najwyższego stopnia umiejętności i staranności.
 9. W czasie trwania eksperymentu podmiot ludzki powinien mieć swobodę zakończenia eksperymentu, jeśli osiągnął stan fizyczny lub psychiczny, w którym kontynuacja eksperymentu wydaje mu się niemożliwa.
 10. W trakcie trwania eksperymentu kierownik naukowy musi być przygotowany do zakończenia eksperymentu na dowolnym etapie, jeśli ma prawdopodobne powody, by wierzyć, że w dobrej wierze, lepszych umiejętnościach i starannym osądzie wymaga od niego kontynuacji eksperymentu, eksperyment prawdopodobnie spowoduje obrażenia, kalectwo lub śmierć podmiotu eksperymentalnego.

Kodeks uważany jest za najważniejszy dokument w historii etyki badań klinicznych, która miała ogromny wpływ na światowe prawa człowieka. Kodeks Norymberski i związana z nim Deklaracja Helsińska stanowią podstawę Kodeksu Przepisów Federalnych, tytuł 45 część 46, które są przepisami wydanymi przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych w zakresie etycznego traktowania podmiotów ludzkich i są używane w Instytucjonalnych Radach Rewizyjnych (IRB). Ponadto idea świadomej zgody została powszechnie przyjęta i obecnie stanowi artykuł 7 Organizacji Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Służyła również jako podstawa Międzynarodowych Wytycznych Etycznych dla Badań Biomedycznych z udziałem ludzi, zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia.

4.3/5 (6 głosów)

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

 • Dragon873v3 pisze:

  Witajcie. W tym wziętym eksperymecie medycznym podmiot powinnien być zabezpieczenie finansowe w kwocie od 2 milionów eruo do 10 milionów euro przypadający na jedną osobę . Jest wymagane odszkodowanie, z powodowane wypadkowi przez powyższy eksperyment medyczny! Osoba która wzięła udział w powyższym eksperymecie, musi miec na papierze odszkodowanie. Kwota jest tak istotna, nie bez powodu, dlatego ze jest wywołana przez firmę Amerykansko-Niemiecka jakim jest Pfizer. Nie ma nic za darmo.

 • >

  Pobierz Deklarację Suwerena II RP

  Otrzymasz ją też na swój email


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności

  Pobierz Deklarację Suwerena

  Otrzymasz ją też na swój email


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności

  Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co robimy...


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności