Wolność to wolność

Janis Joplin w jednej ze swoich piosenek śpiewała: Freedom’s just another word for nothin’ left to lose czyli Wolność jest tylko innym określeniem na stan w którym nie masz nic do stracenia. Czasami…

Noc Kupały

Noc Kupały (zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą) – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około 21-22 czerwca. W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w germańskich Mittsommerfest. Kościół katolicki,…

Co to jest ten rezonans Schumanna

Co to jest ten rezonans Schumanna? Ziemia to gigantyczny obwód elektryczny. Atmosfera Ziemi jest w rzeczywistości słabym przewodnikiem. Jonosfera zaś, to obszar atmosfery ziemskiej, który rozciąga się w przybliżeniu od 30…

5 Wiec Suwerena – podatek ZERO!

 Uroczyście informujemy, że że jedyny dopuszczalny podatek obowiązujący Suwerena równa się ZERO. Wszelkie formy przymusu podatkowego są zbrodnią oraz grabieżą, naruszającą prawa naturalne człowieka. Potwierdza to Konstytucja Suwerenów z dnia…

Jak przygotować zdjęcie paszportowe?

Szczegółowe informacje na temat zdjęcia paszportowego wraz z przykładami znajdziecie oczywiście na stronie gov pod tym linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu, niemniej pamiętajcie o podstawowych zasadach: ZASADY OGÓLNE zdjęcie powinno być aktualne – zrób…

>