Czy oddychasz prawidłowo?

Pojęcie „oddechu” zajmuje niezwykle ważne miejsce w większości tradycji religijnych. Wywodzi się ono z greckiego słowa oznaczającego „ducha” – „oddech” i „duch” znaczą to samo. Tłumacząc Biblię z aramejskiego (języka Chrystusa),…

Akademia Suwerena

Czy znasz już Akademię Suwerena? Akademia Suwerena jest, tak z całą pewnością można powiedzieć, wyrazem oczekiwań i inspiracji wspólnoty Ariów i Suwerenów skupiających się wokół platformy ariowie.com i projektu RPS….

Noc Kupały

Noc Kupały (zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą) – słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około 21-22 czerwca. W krajach anglosaskich pod nazwą Midsummer, w germańskich Mittsommerfest. Kościół katolicki,…

>