ARIOWIE i RPS to;
100% Suwerenności każdego indywidualnego człowieka.
100% Suwerenności dla jego domu oraz posiadania.
100% Suwerenności dla jego RODu.
100% Suwerenności dla jego NaRODu.

ZERO kompromisów!
100% poszanowania Praw Naturalnych.

ABSOLUTNE
– prawo do życia
– prawo do owoców swojej pracy
– prawo do samostanowienia
– prawo do swobodnego przemieszczania się
– prawo do swobodnego osiedlania się
– prawo do swobodnego wyrażania opinii
– prawo do swojego potomstwa
– prawo do swojego ciała i wszystkiego co jego dotyczy
– prawo do czystej wody, ziemi, powietrza, pola energetycznego
– prawo do zadośćuczynienia
– prawo do budowy domu oraz schronienia dla swoich podopiecznych – w tym zwierzęta, rośliny…
– prawo do obrony

Korporacje NIE MAJĄ PRAW PONAD PRAWO NATURALNE!
Człowiek animujący Korporacje przyjmuje WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JEJ DZIAŁANIA.

Republika Suwerenów, czyli Rzeczpospolita Suwerenów – RPS jest:
– dobrowolną unią suwerenów
– jako organizacja nie ma władzy nad żadnym suwerenem
– nie może naruszać prawa naturalnego suwerena
– nie może podejmować decyzji za suwerena
– nie może wywierać presji na suwerenie
– może doradzić i oczekiwać przyzwolenia ze strony suwerena na działanie.
– może tylko usunąć suwerena z rejestru i wycofać swoje usługi.
– ma obowiązek bronić interesów oraz wolności suwerena wg swoich maksymalnych możliwości.

  • >