Rod i Rodzanice

Imię Roda jest w oczywisty sposób związane z takimi słowami jak „ród”, „rodzić”, czy „rodzina”, jest więc sprawą jasną, że z tymi pojęciami wiąże się też jego funkcja. Wg Brücknera…

Trzy światy: Jav, Nav i Prav

Według słowiańskiej mitologii Wedyjskiej czyli wiedzy = wedy, wszechświat składa się z trzech światów, które są wzajemnie ze sobą powiązane i połączone. Trzy światy to Jav, Nav i Prav. JAV…

Stworzenie świata

We wszystkich wierzeniach istnieje mit o stworzeniu świata. Jednakże Słowianie mają ten problem, że nie zachowały się źródła pisane, które pozwoliłyby jednoznacznie przedstawić słowiański mit o stworzeniu świata i odpowiedzieć na…

Za dusze przodków

Dusze po śmierci wędrowały do krainy wiecznej szczęśliwości – Nawie. Kilka razy w roku powracały jednak do świata żywych, a wtedy należało je godnie przyjąć. Rytuały związane z Dziadami odbywały się w…

Duchowość Aryo-Słowian

Długo, co najmniej kilkanaście stuleci zamieszkiwali nasi odlegli przodkowie Indoeuropejczycy rozległe obszary na wschodzie Europy. To była ich praojczyzna – Aryavarta w sanskrycie. Ich własne imię to Arya – dostojni…

Słowiańska Swaćba

Jaki jest sens metafizyczny swaćby? Przed którym z bogów zawiera się ten obrzęd? Co go poprzedza? Dorota Sołęga, żerczyni z Fundacji „Watra”, tłumaczy jak wygląda, na czym polega i jaki…

>

Send this to a friend