Przejdź do treści

Suwerenna Deklaracja Narodzin, a Akt Urodzenia

Czy możliwy jest suwerenny Akt Urodzenia i czy jest udokumentowaniem narodzin człowieka, czy osoby?
Przypomnijmy definicję OSOBY.

„Pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczęto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia”.

Akt Urodzenia tworzono dla wyznawców kultów i dla ich potrzeb oraz…
„Początkowo dokumenty poświadczające pochodzenie (a co za tym idzie prawo do dziedziczenia), były tworzone tylko na potrzeby warstwy szlacheckiej”.
„Przed 1918 rokiem zdecydowana większość aktów urodzenia była wystawiana przez instytucje religijne – parafie katolickie, prawosławne i synagogi. Księża czy rabini w zakresie wystawiania aktów urodzenia i zgonu mieli uprawnienia urzędników państwowych. Nie rozróżniano pojęcia aktu chrztu od aktu urodzenia. W przypadku ludności narodowości żydowskiej, na terenie zaboru rosyjskiego i pruskiego, urodzenia dzieci płci żeńskiej nie były rejestrowane. Akty urodzenia były wystawiane dopiero po kilku latach, niejako „przy okazji” (np. ślubu czy konieczności wystawienia aktu urodzenia dla brata)”.

„Akt urodzenia jest aktem stanu cywilnego, który dokumentuje urodzenie danej osoby.Termin „akt urodzenia” może odnosić się zarówno do oryginalnego dokumentu poświadczającego okoliczności urodzenia, jak i do uwierzytelnionego odpisu lub przedstawienia późniejszej rejestracji tego urodzenia. W zależności od jurysdykcji akt urodzenia może zawierać lub nie weryfikację zdarzenia przez położną, lub lekarza”.

Akt urodzenia Heleny Kowalskiej – Wikipedia

Jurysdykcja (z łac. iurisdictio, dosł. „orzekam o prawie”) – prawo sądzenia, posiadane przez dany podmiot (organ) uprawnienie (kompetencja) do rozpoznawania i rozstrzygania danych spraw, tj. orzekania w danej sprawie. Aby sąd mógł rozstrzygać w danej sprawie, muszą zostać spełnione określone warunki rozpatrywane osobno dla każdej konkretnej sprawy. Szczegółowo określają je ustawy, a w szczególności kodeksy postępowania (cywilnego, karnego, administracyjnego). Zawsze należy sprawdzać, czy zakres działania sądu jest odpowiedni w danym przypadku, a także jego kompetencje oraz właściwości: rzeczową i miejscową”.

Co to oznacza dla naturalnego człowieka, który rozumie swoją pozycję? Że w większości przypadków sądy państw działają poza swoją jurysdykcją na podstawie domniemania zgody.

Historia i współczesność dotycząca Aktu Urodzenia.

Obowiązkowa rejestracja urodzeń ma swoje początki dopiero w XX wieku. Wielka Brytania – 1853, Niemcy, Austria – 1876, USA – 1902, Polska – 1918

„Dokumentacja urodzeń jest praktyką szeroko rozpowszechnioną w całej ludzkiej cywilizacji. Pierwotnym celem statystyk życiowych były cele podatkowe i określenie dostępnej siły roboczej. Większość krajów posiada statuty i prawa regulujące rejestrację urodzeń. We wszystkich krajach obowiązkiem lekarza, matki, położnej, administratora szpitala lub rodzica (rodziców) dziecka jest dopilnowanie, aby poród został prawidłowo zarejestrowany w odpowiedniej agencji rządowej”. – ten obowiązek wynika tylko z faktu bycia zasobem ludzkim, a nie Suwerenem.

„…to mały dokument, ale tak naprawdę określa, kim jesteś i daje dostęp do praw, przywilejów i obowiązków obywatelstwa”. —  Arcybiskup Desmond Tutu, luty 2005
A po człowieczemu? Ten dokument pozornie określa, kim jesteś i narzuca ci prawa, ogranicza przywileje i nakłada obowiązki poddanego danej jurysdykcji.

„Rejestracja urodzeń otwiera drzwi do praw dzieci i dorosłych, które wielu innych ludzi uważa za oczywiste” – ale nie rządy i korporacje. Te prawa zawsze były i będą, a papierki je tylko ograniczają. Jesteśmy żywymi ludźmi na matce Ziemi!

„Akt Urodzenia służy do udowodnienia swojego wieku” – dobre co?

„Możesz udowodnić swoją narodowość, aby otrzymać opiekę zdrowotną. Możesz iść do szkoły i zdawać egzaminy. Chroni cię przed niepełnoletnią służbą wojskową lub poborem”.

„Dzięki temu aktowi, możesz poślubić albo wyrobić inne dokumenty, otworzyć konto bankowe, mieć prawo jazdy, uzyskać paszport, odziedziczyć pieniądze lub majątek, oraz głosować lub kandydować w wyborach”.

Odpis aktu urodzenia w Polsce – wzór

A co jeżeli ja nie mam potrzeby udowadniać swojego wieku?
Może chcę się uczyć w domu, a później od mistrzów i mędrców, jakich odkryję na swojej drodze i to samo zaoferuję swoim dzieciom!
Narodowość w wielonarodowych państwach, często prowadzi do dyskryminacji, a nawet ludobójstwa. Polaków mordowano za bycie Polakiem!
Potrzebuje Akt Urodzenia, aby poślubić drugiego człowieka – serio?

Mam bardzo silne przekonanie, że kwestia dziedziczenia tytułów szlacheckich i sporów spadkowych została zamieniona, na statystyki do zarządzania zasobami ludzkimi, które zostały zastawione w międzynarodowej banksterce na pokolenia.

Każdy ma ustaloną wartość wynikającą z Aktu Urodzenia i otrzymujesz od korporacji państwowej prawa i obowiązki. Masz prawo się szczepić i płacić podatki oraz obowiązek znosić łamanie twoich praw naturalnych, fałszowania historii ludzkości, nauki, kultury… ahhh, no i czekać na kolejne rozkazy.
W międzyczasie popatrz na licznik Balcerowicza, podziel to przez kilka milionów Gojów i zobacz, jak bardzo jesteś zatopiony w niewolniczym bagnie.

„Istnieje wiele powodów, dla których urodzenia nie są rejestrowane, w tym przekonania i postawy społeczne i kulturowe, alternatywne dokumenty i ceremonie nadawania imion, obszary oddalone, słaba infrastruktura, bariery ekonomiczne, brak personelu biurowego, sprzętu i przeszkolenia, ograniczenia prawne i polityczne, strach przed dyskryminacją i prześladowaniem, wojna, konflikty i niepokoje lub po prostu fakt, że nie ma systemu.
Rejestracja retrospektywna może być konieczna w przypadku zaległości dzieci, których urodzenia nie zostały zarejestrowane. W Senegalu rząd ułatwia rejestrację wsteczną poprzez bezpłatne rozprawy w lokalnych sądach, w wyniku czego liczba niezarejestrowanych dzieci znacznie spadła. W Sierra Leone rząd udzielił Krajowemu Biuru Narodzin i Zgonów specjalnego zezwolenia na wydawanie aktów urodzenia dzieciom powyżej siódmego roku życia. W Boliwii z powodzeniem trwała trzyletnia amnestia o bezpłatną rejestrację młodych ludzi w wieku od 12 do 18 lat”. – Zawsze mnie wzrusza księgowa wrażliwość administracji rządów fikcji prawnych.

„Bezpaństwowość, czyli brak rzeczywistego obywatelstwa, wpływa na codzienne życie około 11–12 milionów ludzi na całym świecie. Być może najbardziej cierpią bezpaństwowe niemowlęta, dzieci i młodzież. Chociaż urodzili się i wychowali w kraju zwykłego pobytu rodziców, nie mają formalnego uznania ich istnienia” – to zdanie, przywołało mi moje wspomnienia jako niemowlęcia, kiedy ze spokojem zasypiałem jako obywatel PRL-u. W tym momencie pragnę wyrazić wdzięczność za formalne uznanie mojego istnienia przez towarzysza Edwarda Gierka.

Reasumując

Po obaleniu monarchii i ograniczeniu władzy kościoła nad życiem, śmiercią i posiadaniem… Rozpoczęto proces tworzenia państw „narodowych”. Piszę w cudzysłowiu, gdyż często w jednej dzielnicy, masz Polaków z różnych kultur, którzy zachowują swoją odrębność. Tak jest wszędzie na świecie. Po prawdzie narodowość to jest bardziej język matki i trochę pochodzenie ojca… ale to zależy od preferencji ojca. Zdarza się, że mały radosny, mulatek od Nigeryjskiego wodza, jest rodzonym Polakiem z matki Polki. Dzięki temu zasila spójność narodu nową krwią i temperamentem 😉

Mimo że ciężko zaprzeczyć, że noworodek istnieje bez Aktu Urodzenia a sam Akt Urodzenia bez noworodka nie ma żadnej wartości, to ciągle nachalnie sugeruje się, że bez A.U. życia nie ma.

Państwa — korporacje w swoim miłosierdziu dwoją się i troją, aby na siłę zapisać cię do ich klubu i zupełnie „bezinteresownie” zarządzać twoim życiem oraz owocami twojej pracy.

Aby podkreślić beznadziejność życia bez metki, znaku towarowego, numeru obozowego oraz identyfikacji podatkowej, życie staje się ciężkie, jeśli zatrzyma cię lokalna policja, zaniepokojona twoją wolnością.

Gorzej się robi, kiedy przekonany o swoim człowieczym istnieniu oraz życiu na planecie Ziemia, napotkasz służby graniczne z celnikami:
– Jak to tak? Bez metki, bez przepustki, pozwolenia, opłaty, zezwolenia, licencji…??
Jeszcze kilka chwil i nie kupisz bez znaku na ramieniu lub czole… ale jeszcze możesz nacieszyć się pieniądzem dłużnym, który topi się w przekrętach, lichwie oraz inflacji, bez zmiany nominału.

Ten, kto wystawia, ten ma prawa do zastawionego.

Z tego powodu, przygotowaliśmy remedia dla świadomego człowieka osaczonego przez dobrotliwe korporacje oraz ich agenturę.

O to, jak wygląda Suwerenny Akt Urodzenia, którego jedynym beneficjentem, autorytetem oraz właścicielem jest wolny człowiek:

Deklaracja Narodzin Żywego, Wolnego Człowieka wydana przez suwerena – przykład

Ty świadomie możesz stworzyć tak niezbędny we współczesnym świecie dokument. Tym razem zastrzegasz sobie wszelkie prawa oraz potwierdzasz te prawa dla swojego potomstwa.
Na podstawie tego dokumentu, możesz stworzyć swoim autorytetem, suwerenne dokumenty, za których brak będziesz szykanowany i prześladowany przez państwa — korporacje.

A więc masz…

Jako zadeklarowany suweren, w zgodzie ze swoją konstytucją i prawem naturalnym, masz autorytet stworzyć Deklarację Narodzin.
Na jej podstawie, możesz stworzyć taką deklarację dla swojego potomstwa.
Dzięki temu możesz stworzyć Kartę Suwerena, która rozwiewa wątpliwości kim jesteś i skąd przybywasz. Twoja jurysdykcja to matka Ziemia, a prawem jest prawo naturalne i wszystko, co jest z nim w zgodzie.
Jeżeli czujesz potrzebę, możesz stworzyć swój paszport, prawo jazdy, certyfikaty posiadania, licencje oraz potwierdzić pełnoprawność twojej działalności komercyjnej.
W każdej chwili możesz otrzymać Certyfikat Rezydencji Podatkowej, na wypadek, gdyby jakaś podrzędna jurysdykcja przez przypadek zażądała haraczu na ośmiorniczki dla posła i szczypawki od korpo.

Czy jesteś gotowy wymienić te papiery dłużne oraz pieczęcie poddanego, na wolność i unię z wolnymi ludźmi na świecie?

Ps.
W czasie kiedy pojawiał się nakaz tworzenia Aktów Urodzenia, wielcy filantropi stworzyli FED (1910 Jekyll Island – 1913 FED Act), a później I WW (1914-1918) i II WW (1939-1945),
a teraz C19 (2019 – 2027?), dalej Agenda 2030…

Powstań!

Marcin Vam

4.7/5 (12 głosów)
 • Kazimir pisze:

  fajny artykuł, tylko że właśnie w tym miejscu, powinien być link do… lub bezpośrednia możliwość utworzenia tego dokumentu. a tymczasem mimo czytania teorii, drepczę w miejscu, bo nie mogę/nie umiem wcielić tego w życie, bo nie znajduję miejsca, w którym utworzyłbym ten dokument.

 • >

  Pobierz Deklarację Suwerena II RP

  Otrzymasz ją też na swój email


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności

  Pobierz Deklarację Suwerena

  Otrzymasz ją też na swój email


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności

  Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co robimy...


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności