Koniec poprzedniej i początek nowej doby Sławiano-Aryjskiej wypada w momencie zachodu Słońca podczas równonocy jesiennej (21 września około 18-tej). Tradycja związana z końcem dnia o zachodzie Słońca przetrwała na terenach Polski do końca XX w.
Doba podzielona jest na 4 części, które nazwano Porami: Wieczorową, Nocną, Ranną, Dziennąoraz oznaczono odmiennymi kolorami. Każda pora zaś podzielona jest na kolejne 4 części zwane Czasemco w sumie daje 4×4 = 16 Czasów. (1 Czas = 90 minut).

Słowiański zegar tutaj: lhttp://ag.108.pl/clock/slavclock.html

1 Czas podzielony jest na 144 części, zaś 1 część na 1296 dole.

Stosowano też podział Czasu na 4 Kwarty, które podzielone są na kolejne 4 ćwiartki dając jednostkę równą 9 częściom (ćwierć-kwarty).
1 Czas = 4 Kwarty lub 16 Ćwierci. Kwarta = 36 Części.

Istnieją poważne przesłanki, iż Rosjanie pomylili jednostki.
Z pewnych materiałów wynika, iż „dola” mogła być jednostką częstotliwości (odpowiednikiem Hertza – Hz) zaś jednostką czasu były 144 chwile, które dzieliły się na 1296 chwilek, 1 chwilka na 72 mignięcia, 1 mignięcie na 760 migów. Jednakże dziś nie jest to już możliwe do ustalenia w sposób jednoznaczny.

Opis Czasu

Każdy z 16 Czasów Sławiano-Aryjskiej doby zgrupowany jest w 4 pory doby po 4 Czasy i oznaczony kolorem okresu w jakim wypada. Odpowiednio: błękitny, niebieski, żółty, czerwony. Zastosowanie kodu kolorów ułatwia zorientowanie się w aktualnym czasie bez dokonywania odczytu.

Dodatkowym oznaczeniem są czerty (górna część symbolu) i rezy (dolna część) oraz indywidualne nazwy, a związane z jakimś wydarzeniem astronomicznym lub życiowym. Podział ten na terenach wiejskich (z małymi różnicami w nazewnictwie) stosowany był jeszcze 40 lat temu, gdy prace w gospodarstwie podlegały rytmowi dobowemu oraz porom w jakich je wykonywano, nie zaś konkretnym godzinom. Po za tym zegarki naręczne były drogie, a przez to mało popularne.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie po upowszechnieniu się zegarków. Podział dobowy został zapomniany; życie „w czasie” zastąpiono „życiem na czas„, odmierzanie czasu zastąpiono pomiarem czasu, zaś witryny typu Wikipedia dodatkowo zamazały podziały wprowadzając odmienne opisy tych okresów, często traktując sąsiadujące ze sobą czasy jako synonimy.

Tydzień Sławiański


Tydzień Sławiano-Aryjski składa się z 9 dni, a każdy dzień, podobnie jak współcześnie posiada własną nazwę:

 1. Poniedziałek (bo po niedzieli)
 2. Wtorek (bo wtóry)
 3. Trzeciek (bo trzeci)
 4. Czwartek (bo czwarty)
 5. Piątek (bo piąty)
 6. Szóstek (bo szósty)
 7. Siódmek (bo siódmy)
 8. Ósmek (bo ósmy)
 9. Niedziela (Nie dziełaj)

Ponadto każdy dzień ma przypisaną własną barwę, od czerni symbolizującej mrok, ciemność, prapoczątek przez wszystkie 7 kolorów tęczy po biały (w sumie 9 kolorów) będący symbolem światła, jasności, Boga.

Zastosowanie kodu kolorów do oznaczania kolejnych dni ma także tą zaletę, iż zorientowanie się jaki aktualnie jest dzień tygodnia nie wymaga odczytywania jego wartości z kalendarza, a jedynie pamiętania kolejności kolorów jakie występują w tęczy oraz tego, że pierwszym jest czarny, a ostatnim biały.

System ten także ogranicza potrzebę myślenia werbalnego, gdyż „jeden rzut oka” pozwala nam uświadomić sobie w jakim okresie aktualnie się znajdujemy.

Opis miesięcy


Kalendarz Sławiano-Aryjski podzielony jest na 3 pory: Jesień, Zima, Wiosna, mające po 3 miesiące każda, a zwane tu czterdziestnikami. Zaś te 3 pory składają się na rok zwany Latem (słowo rok pochodzi z języka prawniczego i zostało narzucone naszym Przodkom, jednak w najnowszej etymologii można dopatrzyć się pochodzenia od słowa god, godne).
Parzyste czterdziestniki (drugi, czwarty, szósty, ósmy) mają po 40 dni, zaś nieparzyste – po 41 dni, co w sumie daje 365 dni. Jednakże w każde 16-te Lato zwane Świętym wszystkie czterdziestniki mają po 41 dni czyli Święte Lato ma 369 dni.
Miesiące, podobnie jak kolejne dni tygodnia także oznaczane są w taki sam sposób kolorowym kodem.

Jednakże kolejne dni miesiąca cyklicznie przechodzą przez sekwencję złożoną tylko z 4 kolorów: błękitny, niebieski, zielony, pomarańcz

Takie rozwiązanie umożliwia szybką orientację w aktualnej dacie bez potrzeby dokładnego odczytywania wartości, a tylko dzięki znajomości koloru dnia tygodnia, koloru miesiąca oraz dnia miesiąca, a także kolejności występowania kolorów w tęczy i prostemu wyliczeniu, które szybko może wykonać w pamięci każda osoba potrafiąca zliczyć do 40-tu oraz dodawać.

Lato od ZPGŚ (Zawarcie Pokoju w roku Gwiezdnej Świątyni)


herbKalendarz Sławiański w przeciwieństwie od obecnego zlicza upływ czasu nie od jednego wydarzenia, tak, jak narodziny Chrystusa, lecz nieprzerwanie od momentu rozbicia się wajtmary z protoplastami Rodu Sławian czyli od około 1,5 mld lat! Jednocześnie zliczając czas jaki upłynął od wielu innych ważnych wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

Ostatnim takim wydarzeniom było Zawarcie Pokoju w roku Gwiezdnej Świątyni stąd skrót Lato od ZPGŚ, które wyobrażone jest przez jeźdźca na białym koniu przebijającego włócznią smoka.

W rodzimej tradycji jest to wyobrażenie Boga Jaśza, jednego z przejawów Boga Peruna, odpowiednika rosyjskiego Tarcha Perunowicza.

Krąg Życia


Każde Lato przechodzi przez 16 symboli oraz 9 elementów oznaczonych jednym z 9 kolorów, co daje 16×9=144 Lata i tyle lat liczy Krąg Życia. Każde Lato na Kręgu Życia oznaczone jest kolejnym numerem porządkowym oraz własną nazwą stanowiącą kombinację nazwy jednego z 16-tu symboli oraz 1 z 9 elementów lub jego koloru. Przykładowo 1 Lato:

 • Symbol: Wędrowiec (Droga)
 • Kolor: Czarny
 • Element: Ziemia

Z powyższej kombinacji nazwa dla 1 Lata Kręgu Życia to Ziemska Droga i została utworzona z nazwy symbolu oraz nazwy elementu.

Jednakże nazwa 2 Lata Kręgu Życia to Czarny Żerca i do jej utworzenia posłużono się nazwą elementu oraz nazwą koloru (kolejne Lata zgrupowane są po dwa i znajdują się pod wpływem tego samego elementu, lecz innej energii – nieparzyste czyli 1, 3, 5, 7, itd. żeńskiej, zaś parzyste Lata – męskiej)

W ten sposób powstały wszystkie 144 nazwy Lat Kręgu Życia.

Dodatkowo Lata przedstawia się kolorem właściwym dla elementu w jakim znajduje się dane Lato.

Krąg Lat


Na cykl Kręgu Lat składa się 16 kolejnych Lat oznaczonych numerem porządkowym oraz przypisaną do tego numeru indywidualną nazwą:

 1. – Wędrowiec (Droga)
 2. – Źrec (Kapłan)
 3. – Kapłanka (Dziewa)
 4. – Świat (Jawi)
 5. – Zwój
 6. – Feniks
 7. – Lis (Nawi)
 8. – Smok
 9. – Żmij
 10. – Orzeł
 11. – Delfin
 12. – Koń
 13. – Pies
 14. – Tur (Krowa)
 15. – Dwór (Dom)
 16. – Kapiszta (Chram)

Pierwsze 15 Lat zwane są prostymi lub zwykłymi Latami, trwającymi 365 dni i oznacza się je symbolem Proste Lato

Natomiast każde 16-te Lato zamykające cykl Kręgu Lat nosi miano „świętego” i trwa 369 dni (każdy czterdziestnik Świętego Lata ma po 41 dni), a oznaczone jest symbolem Święte Lato.

Gmach Jarego Słońca


Ziemia Midgard w swym obiegu wokół Jarego Słońca co 22,5ᵒ przecina przestrzeń wyznaczoną przez jeden z 16-tu Sławiańskich gwiazdozbiorów zwanych gmachami (czertog). Pełny obieg nosi miano Swarożego Kręgu

Każdy gwiezdny gmach ma własne runiczne oznaczenie, własnego Boga Opiekuna, któremu zaś przypisane jest inne święte drzewo.

Energia każdego z gmachów ma inny wpływ na ludzkie życie, samopoczucie, możliwości, itp.
Analogiczna sytuacja ma miejsce w kulturze zachodniej, gdzie pewne okresy oznaczone są innym znakiem zodiaku, a te zaś reprezentują inne symbole.

Różnica polega na ilości znaków (w zodiaku jest 12 znaków, a u Sławian – 16 gmachów), ich nazewnictwie, symbolicznej reprezentacji i okresach w jakich Słońce przebywa w danym znaku lub gmachu.

Era Wilka


Podobnie jak w kulturze zachodniej, tak i w tradycji Sławian istnieją epoki(Ery), które związane są z precesją Ziemi. Epoka trwa 1620 lat, gdyż co taki okres czasu Ziemi przechodzi do kolejnego gmachu na Swarożym Kręgu.
Pełny cykl precesji nosi miano Doby Swaroga i trwa 25920 lat, co równa się 180 Kręgom Życia (180*144=25920)

Poprzednia Epoka Lisa będąca pod wpływem Bogini Marzanny, która rządziła poprzez kłamstwo, obłudę, chytrość, gniew, chciwość, zachłanność i mściwość (co symbolizuje lis) trwała od 392 do 2012r n.e. i obecnie przeszła w Erę Wilka będącą pod wpływem Boga Welesa, który wprowadzi własne rządy trwające do 3632r. ne. po czym nastanie Era Bociana a władzę przejmie Bóg Rod

Wraz z wejściem w nową Erę dobiega końca okres ciemności i ucisku symbolizowany przez Noc Swaroga przechodząc w Świt Swaroga czyli okres, w którym nasi Bogowie ponownie zaczną odwiedzać Ziemię Midgard i swe dzieci człowiecze, a słudzy Sił Mroku zostaną zmuszeni przez Wilkabędącego sanitariuszem przyrody odejść z podkulonymi ogonami, co odbierają jako Koniec Świata – ich świata.

Rozszerzenie wątku 30.01.2017.

Jeżeli chcielibyście poznać pełną listę totemów i opiekunów czasów, to przedstawię tą listę poniżej. Od początku szukam informacji na temat powstania tego kalendarza. Informacji nie ma, ale są kolejne wątpliwości dotyczące jego rzetelności, co potwierdza ta lista.

Totem ZwierzęcyOpiekun boskiRok nowoczesnyRok sławiński
RasyJasz-9328-3819
OrłaPerun-7708-2199
KoniaKupała-6088-579
RarogaWyszeń-44681041
ŁosiaŁada-28482661
TuraKryszeń-12284281
LisaMarzanna3925901
WilkaWeles20127521
BocianaRodżana36329141
NiedźwiedziaSwaróg525210761
KrukaKolenda687212381
WężaSimargł849214001
ŁabędziaMakosz1011215621
SzczupakaRodżana1173217241
DzikaRamhat1335218861
PannyŻiwa1497220481

Zacznijmy od tego, że Gmachy tutaj, Totemy zwierzęce, są zwierzęce z wyjątkiem, Rasy, Panny i Raroga. Boscy odpowiednicy też są trochę mało słowiańscy, ale może dlatego że w pleceni są w panteon midgardzki/indo-aryjski, a nie słowiański.

Jednakże, wrzucają wartości i informacje do arkusza kalkulacyjnego mamy już więcej niewiadomych, bo ogólnie każda era sławiańska trwa równe 1620 lat (chyba że są to wartości różne). Bo jeżeli 7520 rok był ostatnim rokiem ery Lisa, 7520 powinno być podzielne przez 1620, dając nam wynik, ile er już minęło. Równej wartości nie otrzymamy. A cofając się wstecz kalendarz zaczyna się nie wg kalendarza nowożytnego około 5510 p.n.e. Jeżeli przyjmiemy długość ery za prawdziwą i wartość 5510 za faktyczną datę podpisania pokoju, to kolejna era, era Wilka, Welesa powinna rozpocząć się  za 500 lat dopiero, w 2591 roku. A 971 rok (czyli kilka lat po otwarciu bram dla krystowierców przez Mieszka do kraju Polan) powinien być początkiem ery Lisa.

To tak pokrótce. Będzie kolejny artykuł na ten temat.

Jako że w ostatnich dniach rozbudzona została na nowo dysputa na temat powyższego kalendarza, a nasz zespół redakcyjny też dowiedział się co nieco i należy dziś zweryfikować jego prawdziwość, to i z tej okazji popełnimy artykuł dotyczący tego kalendarza, między czasie szybciej zrobił to Opolczyk, więc zapraszam do przeczytania jego interpretacji czym jest kalendarz bizantyjski, przedstawiany jako słowiański:  https://opolczykpl.wordpress.com/2017/01/30/nowy-prastary-kalendarz-slowian-wersja-wstepna-robocza/

lhttp://ag.108.pl/clock/slavclock.html

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

 • Nasz rok ma zgodnie z fazami księżyca idealne 13 miescy po 28 dni!!
  Tylko to zmienili byś mi się żył w zgodzie z fazami natury

 • Chętnie nauczę moją rodzinę poskugiwania sie 16 czesciowym zegaren. Czy mozecie znaleźć wykonawcę prototypu takiego zegara?

 • >