Nazwa Lechii

Pierwsze przypadki użycia w  kronikach tej pierwotnej nazwy Polaków podaję za Adamem Fularzem: “Nazwa ta w  zgrubiałej formie Ljachowie została użyta się m.in. w  ruskiej Powieści minionych lat: Slověne że ovi prišedše i  sědoša…

JAD SZYNKI I SARDYŃSCY WANDALOWIE

Na podstawie urywku zdania, zanotowanego być może gdzieś w północnoafrykańskiej tawernie, zachodnia nauka uznała oficjalnie, że Wandalowie byli Germanami w sensie teutońskim. Zamawiali bowiem hałaśliwie jedzenie i picie, hajlując przy tym. Jednak niemieccy,…

>