Przejdź do treści

Przenieś swój pojazd do wolności

Z wielką dumą opracowaliśmy dla ciebie kolejny ważny dokument, którego zadaniem jest ułatwienie sprawnej komunikacji między członkiem społeczności Rzeczpospolitej Suwerenów a podmiotami praw stanowionych.
Przypominamy, że Suwereni RPS tylko legitymują się dokumentami, które są wydane przez Republikę Suwerenów, których jesteś jedynym autorytetem i beneficjentem.

 

fot.1 Dowód Rejestracyjny Pojazdu (wersja fizyczna, skrócona) (Karta do okazania na pojeździe)

Posiadając Kartę Suwerena, jako dokument potwierdzający twoją zadeklarowaną godność, w czytelny sposób określasz swój status oraz pozycję w świetle praw.
Jako użytkownik dróg, dodatkowo potwierdzasz swoją postawę i uprawnienia przy pomocy Suwerennego Prawa Jazdy.

Dzisiaj udostępniamy ci możliwość przeniesienia rejestru twojego pojazdu do swojej pieczy i jurysdykcji, poprzez formularz rejestracyjny pojazdu na twoim profilu w RPS.
Po otrzymaniu dokumentów oraz tablic jesteś jedynym pełnoprawnym właścicielem i beneficjentem pojazdu, którą zadeklarowałeś w RPS.

fot.2 Pełna, cyfrowa wersja dowodu rejestracyjnego pojazdu, która posiada też wersję do wydruku własnego.

 

fot.3 Tablica rejestracyjna na auto.

Na tym etapie możliwe jest zarejestrowanie pojazdu niekomercyjnego oraz wygenerowanie suwerennej polisy ubezpieczeniowej dla do 4 użytkowników.

Suwerenna Polisa Ubezpieczeniowa ma za zadanie przedstawienie Certyfikatu potwierdzającego twoją pełną gotowość do odpowiedzialności za poniesione wszelkie szkody lub zadośćuczynienia uzasadnionych roszczeń.

Przypominamy, że w świetle pełnoprawnego kontraktu, przymus zawarcia umowy, w tym przypadku ubezpieczenia pojazdu dyskwalifikuje taką umowę jako wiążącą. Przykładowo, w świetle „praw” stanowionych, jesteś przymuszony do zawarcia umowy pod pretekstem możliwego udziału w kolizji i braku środków na ewentualne roszczenia. Jeżeli nie zawrzesz takiej umowy, jest wysokie zagrożenie, że będziesz prześladowany przez jednostki administracji i umundurowane, uzbrojone formacje służb praw stanowionych.

Administracja Republiki Suwerenów, nie jest uprawniona do przekazywania informacji o Suwerenie dla podmiotów trzecich. Oznacza to, że roszczenia administracyjne i legislacyjne, punkty, nakazy i zakazy, mandaty za parkowanie, jazdę itp. ciebie nie dotyczą. Unikaj powodowania szkody, zagrożenia lub stresu dla innych użytkowników dróg i miejsc parkingowych.

Jesteśmy Suwerenami, którzy szanują życie i przestrzeń życiową innych ludzi, zwierząt, a także roślin. Ziemianie na Ziemi.

Ufamy, że każdy nasz Suweren jest człowiekiem odpowiedzialnym i świadomym.

 

Serdeczności

Marcin Vam

 

Podstawa prawna:
Prawo Naturalne https://ariowie.com/definicja-prawa-naturalnego/
Konstytucja Rzeczpospolitej Suwerenów z dnia 17.07.2020 https://ariowie.com/konstytucja
Obwieszczenie Suwerenów z dnia 16 stycznia 2021 https://ariowie.com/obwieszczenia

W „prawach” stanowionych EU:
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA
https://www.echr.coe.int/documents/convention_pol.pdf

4.8/5 (27 głosów)
 • Robert pisze:

  Chciałbym taki dowód rejestracyjny

 • >

  Pobierz Deklarację Suwerena II RP

  Otrzymasz ją też na swój email


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności

  Pobierz Deklarację Suwerena

  Otrzymasz ją też na swój email


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności

  Jeśli chcesz być na bieżąco z tym co robimy...


  Nie lubimy spamu, zapisując się dołączysz do newslettera i będziemy wysyłać Ci wiadomości zgodnie z polityką prywatności