• Skro było tak, że Konstytucja z 23 kwietnia 1935 uchwalona został nielegalnie, bo bez udziału opozycji w głosowaniu, pytanie brzmi:
  czy konstytucja z 23 kwietnia’35 była stosowana po jej kwestionowanym tu przyjęciu czy nie była?
  jakie kroki podjęła opozycja w z związku z pominięciem jej głosów przy uchwalaniu nowej konstytucji?
  w oparciu o którą konstytucje działał rząd II RP na uchodźstwie ?
  czy Arie są wystarczająco liczną obecnie formacją aby skutecznie podważać najwyższy akt prawny w kraju? może bowiem okazać się że za obaleniem jej głosuje mniej Ariów niż za jej przyjęciem posłów i senatorów II RP!
  ponadto powstaje pytanie czy głos jednego Aria -suwerena jest równy jednemu głosowi senatora czy posła II RP?
  jest to sprawa z ważnych zasadniczo najważniejsza i przyjęta pośpiesznie może zastanawiać lub zniechęcać w przyszłości nowych Ariów do wstąpienia w jej szeregi a i już zadeklarowanych również. Choć rozumiem potrzebę przyjęcia konstytucji na wstępie, nie mam pewności z jakich powodów taki pośpiech w tej materii?
  Literatura problemu, zarówno ta z okresu tuż po odzyskaniu niepodległości jak i późniejsza (w tym powojenna) jest podzielona zarówno co do zalet i wad oraz samej ważności obu konstytucji, zarówno marcowej jak i kwietniowej. Wyrobienie sobie własnego zdania wymaga przynajmniej zapoznania się z dość obszernym piśmiennictwem w tym obszarze.
  Proszę o odpowiedz na moje wątpliwości i wskazanie w jakiej sytuacji i kiedy powstanie dokument docelowy konstytucji, bo jak rozumiem jest to etap przejściowy w którym ma obowiązywać konstytucja z marca 1921 r

 • >