“Dziełko to jest treściwym zestawieniem podań starożytnych, z uwzględnieniem podań nowoczesnych. Skreślony w nim pokrótce obraz życia, myślenia i wierzenia, bogochwalenia i rządzenia sie praojców naszych. Poznanie przodków naszych jest potrzebą, abyśmy ich godnie czcili (…). Poznawszy przodków naszych jako naród wielce cnotliwy pewnie ich czcić bedziemy i do naśladowania pobudkę znajdziemy. Zaiste szczycić się możemy cnotami dawnego narodu słowiańskiego, a o ile wady jakie u niego dostrzeżemy, moga one tylko przesrogą dla nas być w obecności.”

Publikacja-KC-7646

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>