Nazwa Lechii

Pierwsze przypadki użycia w  kronikach tej pierwotnej nazwy Polaków podaję za Adamem Fularzem: “Nazwa ta w  zgrubiałej formie Ljachowie została użyta się m.in. w  ruskiej Powieści minionych lat: Slověne że ovi prišedše i  sědoša…

>