Zacznę cytatem, nie wiem kto jest odpowiedzialny za to co znajduje się na polskiej wikipedii ale w porównaniu do innych jesteśmy naprawde jak OCIEMNIALI, hasła można niby samemu edytować ale przecież te wszelkie luki i braki w wiedzy o których będzie za chwile powinny być odgórnie uzupełniane!!

 

1459949753_zq1spd_600

BYĆ MOŻE PRZODEK SLAWIAN ZACHODNICH – WENEDOWIE JEST CELOWO ZAKŁAMYWANY I NIEDOSZACOWANY JEŻELI CHODZI O DEFINICJĘ NA POLSKIEJ WIKIPEDII…do takiego doszedłem wniosku po tym jak w nocy zajrzałem do Rosjan i znalazłem u nich nowe wzmianki nie schodzac z rosyjskiej wikipedii i ciekawe książki, u nas jest ciemnota, malo tego…być może TO NIC INNEGO JAK ZATAJANIE PEWNYCH FAKTÓW

1) Rosyjska wiki pod hasłem „Венеды” – WENEDOWIE ma co innego niż polska

a) wzmianka o której pierwszy raz słyszę i która leci do mojej zbiorczej pigułki :

Anglosaski pisarz Alcuin , który żył za czasów Karola Wielkiego, napisał w swoim liście z roku 790 tak :

„Ale w zeszłym roku król i jego armia rzucili się na Słowian (Sclavos), których nazywamy Vionudos”

Podane jest źródło – Monumenta Alcuiniana // Bibliotheca rerum Germanicarum. – Berolini, 1873. – str. 166-167, sprawdziłem i mam to :
https://rcin.org.pl/dlibra/publication/503/edition/31132/content

b) wzmianka że L. Niederle był silnym zwolennikiem identyfikacji Sławian i Wenedów i cytat :

„Wendy bałtyckie były oczywiście Słowianami. Istnieją na to pewne dowody. Po pierwsze, ich siedlisko w I-II wieku pne. e. pokrywają się z siedliskami Słowian w VI wieku. Rozmieszczenie Słowian było bardzo nieznaczne w okresie migracji ludów. Po drugie, jest to bardzo ważny argument – nazwa Wends, Vends była zachowana w języku niemieckim (Wenden, Winden) przez całą epokę historyczną, aż do najnowszej nazwy potocznej Słowian. Stare wioski, które ich niemieccy sąsiedzi chcieli odróżnić od niemieckich wiosek o tej samej nazwie, zostały oznaczone, w przeciwieństwie do nich, windich lub wendich. Wreszcie Jordanes, historyk z VI wieku, który jako pierwszy przedstawił zarys początku historii Słowian, wiadomo, że nazwy „wandyjski”, „Wened” i „słowiański” zostały użyte do oznaczenia tego samego ludu; używa tych nazw zamiennie, z których możemy wywnioskować, że w VI wieku Słowianie rozpoznali tożsamość Wends”

c) Legenda o utworzeniu narodu czeskiego, opisana w książce Prokopa Słobody :

„Wiem bardzo dobrze, co wiadomo wielu, ale nie wszystkim, jak kiedyś z tej dzielnicy krapińskiej, według szacunków Piotra Koditsiliusa i wielu innych, w 278 r. bardzo szlachetny szlachcic Cech wyjechał ze swoimi braćmi Lechem i Russem, a także ze wszystkimi przyjaciółmi i rodziną z uwagi na fakt, że nie byli już w stanie znieść wielkich ataków i ucisków, jakie Rzymianie im wyrządzili, a zwłaszcza dowódcy rzymskich żołnierzy Aureliuszowi, który strzegł Illyrii uzbrojoną ręką i tak bardzo uciskał swoją rodzinę, że Cech i jego zbuntowali się przeciwko niemu wyprowadził go z żywych . W rezultacie, obawiając się potężnej ręki Rzymian, opuścił Krapinę , swoją ojczyznę. Przez 14 lat służył z Salmaninem, synem Cyrcipana, ówczesnego władcy i przyszłego przywódcy narodu czeskiego”

źródło – Sloboda Prokop, franceskan. „Preporođeni Ceh, aliti svetost sv. Prokopa vu domovini Ceha«. (Zagreb 1765)

Dalej Rosjanie piszą :

Zawartość tej legendy jest całkowicie zgodna z rzymskimi kronikami i narracją o powstaniu Aureliusza Kara w Noricum i Retii w 282 roku , w wyniku którego rebelianci zabili cesarza rzymskiego Probusa

Nie znalazłem tej książki Prokopa Slobody ale na str 137 ksiażki „Povjest književnosti hrvatske i srpske” – Đuro Šurmin – jest wspomniana
https://play.google.com/books/reader?id=8ClXAAAAMAAJ&hl=pl&pg=GBS.PA137

Co mamy w punkcie C?
Mamy Lecha, Czecha i Rusa w roku 278 a nie w 550, być może Rus został zmyślony i dodany do tej dwojki, ale rok 278 to jest zaraz po walkach Lugiów z Probusem gdzie w 277 odnotowany jest Semno.
Ta chronologia nie jest wymysłem bo niektóre nasze kroniki też pisały że Lech żył dużo wcześniej, pozatym po tym wcześniejszym Lechu mamy vandalskiego Wisimara wspomnianego przez Jordanesa który ginie z rąk Gotów w 335
http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/lechia/krol-wisimar-wizymir-zm-335-lub-336-ne

Oficjalnie Lech to 550 a Wisimar 600 rok

A WG WCZEŚNIEJSZEJ CHRONOLOGII :

Vandalorum duce Craco u Uphagena pasuje jako Krak ojciec Wandy pustoszący Galie w 413
https://play.google.com/books/reader?id=qvJaAAAAQAAJ&hl=pl&pg=GBS.PA561

Wg Angelusa ze Stargardu, mnicha broniącego tezy odrębności Pomorza od Polski i odwiecznej wrogości polsko-pomorskiej Vandalowie byli wspólnymi przodkami Pomorzan i Polaków.
Po śmierci Wandy po roku 413 (!!) a nie okolo 700 lepsza część Vandalów zmieniła nazwę na Pomorzan, których pierwszym władcą został Rex Vandalorum Attyla – primus Pomeranorum Rex.
Ta „wcześniejsza” Wanda też się dopasowuje do tej chronologii
http://www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/ziemie-obecnej-polski-w-imperium-atliego-atylli-rok-453-ne

Punktu a,b i c z rosyjskiej Wiki nie ma pod polskim hasłem o Wenedach a Niederle jest cytowany tylko do etymologii nazwy „vend”

Rosyjski link :
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%8B

Polski link :
https://www.wikiwand.com/pl/Wenedowie

Czech, Lech i Rus – wiki link rosyjski
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A7%D0%B5%D1%85,_%D0%9B%D0%B5%D1%85_%D0%B8_%D0%A0%D1%83%D1%81

a w polskim o Czechu, Lechu i Rusie nie ma tego :
http://www.wikiwand.com/pl/Lech,_Czech_i_Rus

Ciekawa mapa z książki „Wenedowie w źródłach historycznych i w świetle kartografii prehistorycznej” – Leon Kozłowski 1937, str 30, ci Germanie za Odrą to Swebowie? Ale Wenedowie są zacnie narysowani.

pobrane (8)

To nie wszystko…

2) ADRIATYCKI VENETI

a) U Rosjan są podane cytaty z Niederle i Hensela :

L. Niederle (1956) nie dzieli Wenedów Adriatyku i Bałtyku. Jest pewny słowiańskiej przynależności ich obojga, ale nie wyklucza celtyckich wpływów, a nawet uważa nazwę „Veneti” za celtyckie słowo:

„Można jedynie założyć, że gdyby Weneci byli pochodzenia celtyckiego, wówczas ich slawizacja miała by miejsce na długo przed I wiekiem n e. Jeśli chodzi o mój punkt widzenia, nie mam wątpliwości, że Wenedy Pliniusza, Tacyta i Ptolemeusza, a także Wendy Jordanesa, Procopiusza i późniejszych historyków, zawsze byli Słowianami. Ich imię – Wends- nie było tak naprawdę słowiańskie, ale oczywiście było imieniem obcego pochodzenia, które zostało nadane Słowianom przez ich sąsiadów. Znacząca częstość występowania nazwy w bazowym vind lub wend na ziemiach zamieszkałych niegdyś przez Celtów to sugeruje.

V. Hensel (1988) uważa, że ​​Weneci – pierwotnie nie-słowiańskie plemię, zostali zeslawizowani przez „Praslowian” w 1. tysiącleciu pne w wyniku czego podzielili się na 2 części:

„W Polsce ruch Pra-Słowian na zachód po 1000 r pne aż do Odry doprowadził do tego, że niektóre żyjące tu plemiona weneckie przeszły proces slawizacji … po 1000 rpne.

VENETI odnosi się do dwóch różnych grup etnicznych:

a) populacji mówiącej językiem weneckim i

B) szczepów słowiańskich ( Wenedów , Wendów )

b) Veneti Adriatyku już w II tysiącleciu pne były połączone z regionem południowego Bałtyku szlakiem bursztynowym

Link rosyjski :

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B

W polskim linku o adriatyckich Wenetach nie ma ani a, ani b, o Niederle i Henselu ani slowa ani o żadnej slawizacji czy o tym że byli to Sławianie
https://www.wikiwand.com/pl/Wenetowie_(Italia)

I ostatni przykład „innego punktu widzenia” rosyjskiej wikiedii i polskiej

3) KULTURA SUKOV- DZIEDZICE MA CIEKAWĄ DEFINICJĘ NA ROSYJSKIEJ WIKI:

Sukovsko-Dzedzicka kultura (kultura lechicka) – Zachodniosłowiańska archeologiczna kultura wczesnego średniowieczna utworzona przez oddziaływanie Wenedów kultury przeworskiej i Słowian z kultury praskiej w obszarze między Łabą a Wisłą (na terenie Polski zachodniej i północno-wschodnie Niemcy) w V – VII wieku
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%A1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0

TA KULTURA TO ŁĄCZNIK KOŃCZĄCEJ SIĘ STAROŻYTNEJ GERMANII Z POWSTAJĄCĄ ŚREDNIOWIECZNĄ SŁOWIAŃSZCZYZNĄ

a co mamy u nas :

Kultura Sukow-Dziedzice – stosunkowo młody termin w archeologii, którego nazwa pochodzi od słowiańskich znalezisk w miejscowościach Sukow i Dziedzice z VI wieku, dla części naukowców stanowi odrębną kulturę archeologiczną, dla części zaś podgrupę kultury praskiej.

Charakterystyka
Posiada cechy zarówno kultury przeworskiej jak i kultury praskiej.
https://www.wikiwand.com/pl/Kultura_Sukow-Dziedzice

ANI SŁOWA O WENEDACH KULTURY PRZEWORSKIEJ

Rosyjska mapa kultury przeworskiej, jak widzimy kultura ta zachodzi istotnie na WSCHODNI BRZEG WISŁY GDZIE WG BADACZY SIEDZIAŁ PRASŁOWIAŃSKI VENEDI

ZfXCbOOQyBc

na koniec 2 książki rosyjskojęzyczne u mnie to śmiga po polsku :

1) Ten cytat o Lechu w 278 r. jest też w rosyjskiej ksiażce PAS ŚWIATA, rozdział 17 :
http://www.beltofpeace.com/17-1.html

2) Historia Słowian bałtyckich. Hilferding Alexander.
Bardzo poważny badacz Sławian, urodzony w Warszawie, badał m.innymi język kaszubski – https://www.wikiwand.com/pl/Aleksandr_Hilferding

Jestem zachwycony że znalazłem te ksiażke (tak wiele fajnych książek a tak mało czasu na czytanie) bo tu jest to co ja od dawna mówie – mapy Germanii rysowane przez Niemców czy Anglików można cisnąć w kosz a Sławianie Zachodni (Venedi) są na Pomorzu od II wieku, po wywaleniu Gotów.
https://www.e-reading.club/book.php?book=1035032

TE „LUKI W WIEDZY” NIE WYGLĄDAJĄ NA PRZYPADEK…a może ja mam paranoje poprostu…

 

Kamil Vandal

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>