Uwaga redaktora: Ten artykuł jest transkrypcją mojej audycji Bible study under this title na Truthtellers.org. Jest odpowiedzią na bezprecedensowe kuriozum o możliwym chazarskim pochodzeniu europejskiego „aszkenazyjskiego” żydostwa. Takie zainteresowanie jest rezultatem badań genetycznych przeprowadzonych przez dr Erana Elhaika, opublikowanych w styczniu tego roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym Genome Biology and Evolution, jak również wywiadu z Elhaikiem dla dziennika Ha’aretz. Zajmuję się tu również nową książką Texe Marrsa na ten temat i zamieszczam obszerne fragmenty mojego artykułu z maja 2006 Czy Chazarowie niszczą Boży plan dla Żydów? [“The Khazars: Do They Destroy God’s Plan for the Jews?” ]

Od ponad stulecia religijni syjoniści twierdzili, że współcześni Żydzi mają prawo do Palestyny, ponieważ są legalnymi potomkami Abrahama. Pobożni chrześcijanie i Żydzi uważają, że legalność Izraela zależy od stosunkowo czystej żydowskiej rasy.

To dlatego książka żydowskiego pisarza Arthura Koestlera z 1976 roku –Trzynaste plemię [The Thirteenth Tribe] stała się bombą polityczną i teologiczną. Koestler ujawnia w jaki sposób w 740 AD kraj ze środkowej Europy przeszedł na judaizm. Około milion huno-tureckich wojowników i kupców stało się przynajmniej tak pobożnymi jak faktyczni współcześni żydzi (sefardyjscy/wschodni), których linie genetyczne pochodzą od Abrahama. Wkrótce Chazarowie nabrali przekonania do tego, że byli prawdziwymi żydami. Jak twierdzi Koestler, większość „żydów” na całym świecie pochodzi głównie od tych starożytnych Turków, a nie od Abrahama!

Co to oznacza dla milionów amerykańskich chrześcijan ochoczo błogosławiących dzieci Abrahama? Czy ta chazarska korupcja żydowskiej krwi również skorumpowała Boży plan ostatecznego odkupienia skruszonej resztki żydowskiej?

W tym specjalnym raporcie dochodzę do wniosku, że chazarska fuzja jest faktem historycznym, ale że w ogóle nie zniszczyła planu Bożego dla Żydów. Wręcz przeciwnie! Nawrócenie miliona azjatyckich pogan w rzeczywistości pomaga SPEŁNIĆ biblijne proroctwo.

Żydowski genetyk wątpi w swoją żydowskość

Dr Eran Elhaik jest światowej klasy genetykiem w Johns Hopkins Medical Center. Całkowicie zgadza się z Koestlerem, że większość współczesnych Żydów nie może rościć sobie pochodzenia od Abrahama. Są oni głównie potomkami Chazarów. Żaden naukowiec od Koestlera w roku 1976 nie zakwestionował tak skutecznie uznanych „faktów” o początkach współczesnego wschodnio-europejskiego („aszkenazyjskiego”) żydostwa.

W wywiadzie udzielonym Ha’aretz w grudniu ub. roku [In an interview with Ha’aretz last December] Elhaik mówi, że jego badanie genetyczne zdecydowanie wykazuje, iż „Żydzi środkowo-europejscy (głównie polscy) są w 38% Chazarami, zaś żydzi wschodnio-europejscy (głównie rosyjscy) są Chazarami w 30%”. Ale mówi, że inne składniki genetyczne obejmują te pochodzące z Bliskiego Wschodu, których źródłem prawdopodobnie jest Mezopotamia, chociaż możliwe jest, że część tego składnika można przypisać izraelskim Żydom. (To może obejmować prawdziwych Żydów, przetransportowanych do Babilonu w VI wieku pne przez Nabuchodonozora i prosperujących tam przez 1.600 lat [1]. Ale taki wpływ genetyczny nie wystarcza, mówi Elhaik, by sugerować bliskowschodnie czy izraelickie pochodzenie aszkenazyjskich Żydów. Ale mówi, że jest bardzo silny dowód genetyczny łączący Żydów z Iranu, Kaukazu, Azerbejdżanu i Gruzji z Żydami europejskimi, tzn. tymi ludami, których przodkowie byli Chazarami. Elhaik odrzuca hipotezę o „Nadrenii”, że Żydzi z Niemiec i zachodu migrowali do Polski i Europy wschodniej około XV wieku, tworząc tylko w pięciu krajach populację aszkenazyjskich Żydów w liczbie około 11 milionów. Mówi, że chazarscy aszkenazyjczycy ze wschodu nie wykazują żadnego podobieństwa genetycznego do Sefardyjczyków z zachodu, którzy mieli w dużym stopniu pomóc ich spłodzić.

. . . wśród różnych grup europejskich i nie-europejskich Żydów nie ma żadnych powiązań rasowych ani rodzimych. Różne grupy Żydów we współczesnym świecie nie mają wspólnego pochodzenia genetycznego. Mówimy tu o grupach które są bardzo różnogatunkowe, połączone jedynie przez religię.

Mówi: „Genom europejskich Żydów jest mozaiką starożytnego ludu i jego pochodzenie jest w większości chazarskie”. Elhaik podtrzymuje sztywne oddzielenie między stosunkowo prawdziwymi sefardyjskimi Żydami z zachodu i chazarskimi aszkenazyjczykami ze wschodu [2]. Takie samo rozróżnienie po raz pierwszy podkreśla Koestler i potwierdzam to w mojej poczytnej książce Izrael: nasz obowiązek, nasz dylemat [Israel: Our Duty, Our Dilemma] i filmie Inny Izrael [The Other Israel] z lat 1980.

Książka Marrsa mówi „Żydzi są Chazarami”

Praca Elhaika zainspirowała mojego przyjaciela i lidera chrześcijańskich antysyjonistów Texe Marrsa do napisania książki Badania DNA a pochodzenie żydowskie [DNA Science and the Jewish Bloodline].

Dlatego teraz, kiedy widzisz „Żyda”, to faktycznie widzisz Chazara praktykującego judaizm. Chazar nie ma w sobie ŻADNEJ izraelickiej krwi. Jego przodkami nie są biblijni Izraelici”.

Ale powinniśmy pamiętać, że co najmniej od czasów Salomona Żydzi migrowali z Palestyny. Historia wykazuje, że po zniszczeniu Jerozolimy w 70 AD, rozproszenie rasowo prawdziwych Żydów na wschód i na zachód trwało przez co najmniej 1.300 lat, na długo przed jakąkolwiek możliwością istotnego mieszania się poprzez małżeństwa z Chazarami. Potomkowie żydowskiej diaspory, mimo że tylko mniejszość i w różnym stopniu zmieszani z poganami, istnieją nadal, głównie wschodni Żydzi „misrahi” z Jemenu, Iranu, Afryki północnej itp. oraz sefardyjscy Żydzi z Europy i Izraela. Tylko Sefardyjczycy stanowią do 16% światowej populacji żydowskiej [3], i ponad połowę religijnych Żydów we współczesnym Izraelu. W Izraelu stanowią partię Szas w Knesecie i są ogólnie ortodoksyjni, antychrześcijańscy i antyarabscy.

Ale Marrs daje dewastujące wrażenie, że Żydzi jako całość są Chazarami i to wykazuje Elhaik. Faktycznie Elhaik twierdzi tylko, że europejscy Aszkenazyjczycy, stanowiący 83-85% światowego żydostwa [4], są w przeważającym stopniu Chazarami. Fakt, że dzisiaj istnieje prawie 3 mln prawdziwych Żydów, jest sprzeczny z ogólną opinią Marrsa, że rasowo prawdziwi Żydzi praktycznie wyginęli, i że wszyscy współcześni Żydzi są Gojami.

Czy Chazarowie niszczą proroctwo biblijne?

Jak więc teza Elhaika, że większość współczesnych Żydów to żydowsko / chazarskie hybrydy wpływa na często powtarzaną przepowiednię biblijną, że Chrystus odkupi skruszoną resztkę Żydów swoim powtórnym przyjściem? To potwierdza Biblia. Chociaż eschatologiczna niespodzianka wielkiej rangi, chazarska domieszka do judaizmu nie narusza długoterminowego planu Bożego o sądzie ostatecznym nad Żydami i odkupieniu mniejszości skruszonych Żydów.

Kiedy Hebrajczycy zbliżali się do ziemi obiecanej 3.500 lat temu, Bóg ostrzegł ich, że mają następujący wybór: albo będą posłuszni Bogu, błogosławieni i zamieszkają na tej ziemi, albo nie będą Mu posłuszni, i zostaną przeklęci i wypędzeni. Jednym z wielu sposobów klątwy na nieposłuszny lud żydowski, powiedział Bóg, będzie utrzymanie go w małej liczbie. „Mała tylko ilość ludzi pozostanie z was, którzyście liczni jak gwiazdy na niebie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga swego” (Pwt 28:62).

Izrael nie posłuchał Boga. Ukrzyżował swojego Pana i duchowego małżonka, Jezusa Chrystusa, wołając „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Za to nieposłuszeństwo na Żydów spadła klątwa pozostania w małej liczbie. Ta klątwa obowiązuje jeszcze dzisiaj.

Podczas eksodusu, populacja hebrajska liczyła około 2 mln [5], zwiększając się do około 5,5 mln w czasach Dawida, 500 lat później. Jaka jest populacja Żydów pochodzących z plemienia Judy i Beniamina obecnie? 2.950.000 [6]. Niewiarygodne, że po 3.500 lat, liczba prawdziwych Żydów wynosi tylko 950.000 więcej niż kiedy Mojżesz wyprowadzał ich z Egiptu! Jest to wzrost mniejszy niż 300 osób rocznie.

Skontrastujmy ten anemiczny wzrost populacji z potomnością innego potomka Abrahama – Izmaela. Ojciec arabskiego świata był potomkiem ze związku Abrahama ze służącą Sary, egipską Chamitką, a nie Semitką. W przeciwieństwie do rasowo prawdziwych a buntowniczych potomków Judy, Bóg powiedział, że zwiększy potomków mieszańca Izmaela: „Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć” (Rdz 16:10). Jaka jest obecnie liczebność Arabów? Pomiędzy 200 i 300 mln! [7] Licząc 250 mln, jest to wzrost 62.500 osób rocznie! Naprawdę obietnica Boga o błogosławieństwie i klątwie nie może być spełniona wyraźniej.

Klątwa małości, która przylgnęła do rasowo prawdziwego żydostwa dzisiaj, nie jest słabością dziedziczną. Zapisy z eksodusu mówią, że Bóg „szanował” Hebrajczyków i cieszyli się płodnością. Zwiększyli się liczbowo z kilkuset do kilku milionów 400 lat później.

Izrael będzie prześladowany / ciemiężony

Bóg zagroził także, że „obcy” będą ciągle rządzić Izraelem jeśli on nie będzie posłuszny. „Obcy, mieszkający u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej, a ty będziesz zstępował coraz niżej. 44 On ci będzie pożyczał, a ty jemu nie pożyczysz. On będzie na czele, a ty zostaniesz w tyle” (Pwt 28:43-44).

W 740 D (albo jak mówią pewni eksperci, około 100 lat później), chazarscy „kosmici” dokonali inwazji na judaizm dziwacznym zrządzeniem boskiego wyroku. Nie zrobili tego terytorialnie, ale duchowo i genetycznie. Chazarowie przywłaszczyli sobie Talmud i Kabałę (Zohar), obietnice Abrahama, a nawet miano „Żyd”. Zwiększając swoją światową populację, teraz szacowaną na 11.2 mln [8], współcześni Aszkenazyjczycy, główna siła za XX-wiecznym syjonizmem, dominują w organach rządowych, wojskowych i religijnych Izraela. Prawdziwi (sefardyjscy) Żydzi w liczbie 950.000 w Izraelu [9], stanowiący 1 / 3 populacji tego kraju, są wykluczeni i dyskryminowani przez rządzącą chazarską większość, liczącą 3.7 mln. Między obu grupami trwają ciągłe starcia [10].

Chazarowie umożliwiają żydowską kontrolę świata

A zatem w Piśmie Świętym mamy zagadkę, którą rozwiązuje chazarska domieszka: Bóg ostrzega, że w wyniku nieposłuszeństwa Żydzi będą najmniejszym narodem. Pismo przewiduje również, że buntowniczy Żydzi doprowadzą do powstania Wielkiego Babilonu, żydowskiej kontroli świata, wyczynu dalekiego od możliwości obecnej mniejszości sefardyjskiej / wschodniej (Zob. ‚Wielki Babilon’ to Izrael ‚Babylon the Great’ is Israel)

Jest jasne, że Bóg pozwolił bardzo utalentowanym i płodnym chazarskim prozelitom z Polski i Rosji stać się najgorliwszymi wyznawcami judaizmu, którzy rozwinęli kabałę, masonerię, socjalizm i światową rewolucję. Teraz dźwigają większość ciężaru korumpowania i niszczenia cywilizacji, żeby można było ustanowić nowy porządek świata pod izraelskim fałszywym mesjaszem – antychrystem. Żydowscy bolszewicy którzy wymyślili komunizm i liberalizm byli Aszkenazyjczykami (Zob. Komunizm stworzyli żydowscy aktywiści (Jewish Activists Created Communism). Wszyscy niszczący Amerykę magnaci medialni w Hollywood są Aszkenazyjczykami (zob. Żydzi potwierdzają, wielkie media są żydowskie (Jews Confirm Big Media is Jewish), jak również ci którzy kontrolują Wall Street i Rezerwy Federalne, dominują Kongres i osaczają Obamę i Biały Dom. A zatem, to z chazarskiej Polski, świat zalały żydowski Talmud i marzenia kabały o rewolucji.

Ale Bóg dotrzyma swojej obietnicy, szczegółowo zanotowanej w Piśmie, że skarci odszczepieńczy Izrael, łącznie z chazarskimi konwertytami. Antychryst wykorzysta wielką ladacznicę Izrael by zniszczyć syjonistyczną kontrolę nad światem. Będzie bezlitośnie prześladował wszystkich Żydów, tych czystych rasowo i innych, największym cierpieniem w dziejach ludzkości. Mniejszość żydowska odpokutuje przed Wielkim Uciskiem i zwróci się ku Chrystusowi w czasie Jego drugiego przyjścia. Bóg jest bardzo wyraźny w tym, że w tym czasie zaszczyt służenia Jezusowi jako kapłani w Jego tysiącletnim królestwie nie będzie tylko dla prawdziwych potomków Judy, Sefardyjczyków, ale, jak obiecuje w Ez 47:22: ” dla was i dla obcokrajowców [chazarskich Aszkenazyjczyków], którzy mieszkają pośród was i którzy zrodzili synów pomiędzy wami; uważać ich macie za zrodzonych wśród synów Izraela, razem z wami jako pokolenia Izraela będą dziedziczyć” (polska wersja: losować dziedzictwo).

Bóg jeszcze nie skończył z Żydami

Dlaczego Marrs nie podkreśla istnienia prawie 3 mln genetycznie autentycznych Żydów? To dlatego, że chce usunąć obowiązek Żydów jako czynnika w chrześcijańskim sposobie myślenia. Jako antysyjonista i orędownik teologii zastępczej, trwającej nadal, niemal kultowe czczenie Żydów i Izraela przez chrześcijan postrzega jako główny powód żydowskiej supremacji w obecnym świecie. Uważa iż porzucenie wszelkiego przymierza między Bogiem i Żydami, a zamiast tego nadanie takiego błogosławieństwa wynikającego z przymierza kościołowi (twierdzi, że zachęca do tego Gal. 3) jest najzdrowszym, najbardziej bezpośrednim sposobem na zmniejszenie syjonistycznego wpływu na ewangelizujących i świat zachodni.

Ale istnienie sefardyjskich /wschodnich Żydów, idealnie spełniających klątwę Boga w małości i opresji przez Chazarów aszkenazyjskich, jest niezmiernie ważne. Przypomina iż Bóg nie skończył jeszcze z Żydami w sensie rasowym, narodowym i w kwestii przymierza. Chociaż Bóg duchowo wszczepił wierzących w Chrystusa Gojów w swoje duchowe drzewo oliwne, to apostoł Paweł ostrzega chrześcijan by nie „wynosili się ponad [żydowskie] gałęzie” (Rz 11:18) mówiąc, że każdy kto akceptuje Chrystusa dziedziczy wszystkie nowe przymierzowe błogosławieństwa Boga i On całkowicie unieważnił swoje przymierzowe obietnice z Żydami jako rasą – CHYBA ŻE WYRAŻĄ SKRUCHĘ. Ale Paweł cytuje Iz 59:20 mówiąc: „I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba” (Rz 11:26). To, jak również setki tekstów Starego Testamentu, przepowiadają narodową skruchę żydowską w „dniu Pana” drugiego przyjścia Chrystusa. Jest wyraźne, że ani historia, ani mieszanka genetyczna nie zlikwidowała rasy żydowskiej. Tak samo teologia przemieszczenia nie powinna likwidować obietnicy Boga „odwrócenia nieprawości od Jakuba” jako narodu.

To dlatego jest tak ważne żeby chrześcijanie, rozmyślając nad suchymi i pobielonymi kośćmi żydowskiej niewiary, nie wnioskowali, iż niemożliwa jest nadzieja na ożywienie narodowe Żydów w wierze w Jezusa. Zamiast tego, jak powiedział Bóg w dolinie suchych kości: „Żyjcie!” i wrócili do życia (Ez 37), On obiecał przywrócić życie i nadzieję w Jezusie narodowi skruszonych sefardyjskich Żydów i ich chazarskich konwertytów. To się stanie kiedy w końcu prawdziwy Meesjasz Izraela przyjdzie w chwale i sądzie i skończy swoją wielką kontrowersję z Syjonem. WP: ciągle pojawiający się motyw biblia! Ten plagiat, sfabrykowana nowa wiara, skompilowana przez tych „Lewych-Lewi-Lewitów” niestety potomków Słowian – Wyrodków, Wyrodomajów (wypędzonych z naszych ziem lub ściganych za gorsze odstępstwa – jak np. Zaratusztra).

Uwagi końcowe:

1. Chromosom Y u mężczyzn i mitochondrialne DNA u kobiet nigdy nie ulegają zmianie. Dlatego pomimo przesunięć genetycznych w ciągu stuleci możliwe jest zidentyfikowanie ogólnej budowy genetycznej założycieli grupy etnicznej.

Pochodzenie żydowskie próbowały ustalić co najmniej trzy ważne badania genetyczne: Hammer et al. (2000), Goldstein et al. (2002) i Behar et al. (2004). Ich wyniki niekedy są sprzeczne i zagadkowe nawet dla genetyków. Ale Goldstein i Behar są zgodni w jednym: matki-założycielki Sefardyjczyków bardzo różniły się od tych Aszkenazyjczyków. Wszyscy zgadzają się w tym, że jest „prawdopodobne” iż męscy założyciele-przodkowie Aszkenazyjczyków byli głównie pochodzenia blisko-wschodniego – bardziej niż przodkowie białych (ang. Caucasian) Europejczyków.

To sugeruje wiarygodny scenariusz wyjaśniający obecność genów blisko-wschodnich wśród europejskich Aszkenazyjczyków.

Po konwersji Chazarów, historia mówi o ogromnej potrzebie samych Chazarów na rabinicznych nauczycieli, którzy uczyliby ich zasad bardzo złożonej religii. XII-wieczny autor sefardyjski Yehuda HaLevi powiedział, że Chazarowie „chętnie uczyli się żydowskiego prawa. . . Wysłali do różnych krajów po uczonych i książki i studiowali Torę. . . Szanowali i miłowali mieszkających wśród nich Izraelitów” (Chazarowie: Księga dowodów i argumentów w obronie pogardzanej wiary [The Kuzari: The Book of Proof and Argument in Defense of the Despised Faith], HaLevi).

„Wtedy zaproszono rabinów by przybyli i nauczali żydowskich Chazarów żydowskich praw i zwyczajów. W czasie 200 lat istnienia żydowskiego królestwa, większość Chazarów poznała żydowską religię i żyła zgodnie z jej prawami (Mordecai Soloff, Jak rozwijał się naród żydowski [How the Jewish People Grew Up], Cincinnati, Ohio, The Union of American-Hebrew Congregations 1936, s. 219-221)

Jest nie do pomyślenia, żeby przekształcenie być może miliona bałwochwalczych Chazarów w gorliwych żydowskich neofitów można było ułatwić i podtrzymywać przez 200 lat bez tysięcy rabiniczny nauczycieli. Oni musi się składać głównie z klasy kapłańskiej, „Kohanim”. Nauczyciele ci byli bardzo inteligentnymi talmudystami. Z definicji byli mężczyznami i najprawdopodobniej singlami, będąc gośćmi z dalekich krajów takich jak Hiszpania i Babilon. Chazarskie kobiety słynęły z urody, były cenione jako żony przez bizantyjską arystokrację. To były idealne warunki do łączenia się w pary semickich genów z pogańskimi.

Constantine Akropolites (1250-1324) ujawnił, że Chazarowie i Żydzi oraz Żydzi ze wschodu mogli swobodnie mieszać się poprzez małżeństwa i w pełni integrować się w region żydowski, odwrotnie do Sefardyjczyków na zachodzie. (Zob. Legenda św. Zotikosa według N Constantina Akropolity [The Legend of St. Zotikos according to N. Constantine Akropolite, red. Timothy S. Miller, 1994, s.339-376].

Przeprowadzone przez Goldsteina w 2002 badania o pochodzeniu aszkenazyjskich kobiet wykazały, że miały one wiele matek-założycielek i posiadały bardzo zróżnicowane geny. To zgadza się z faktem, że chazarskim kobietom, żyjącym w głównym ośrodku międzynarodowego handlu, brakowało tradycji wyłączności rasowej.

Chazarowie mogli również otrzymać DNA Hebrajczyków z innego ważnego źródła. W okresie początkowej konwersji Chazarów, duże skupiska Żydów wypędzono z Azji Mniejszej i imperium bizantyjskiego. Schronienie znaleźli na nowej „ziemi obiecanej” w Chazarii.

2. Średniowieczne władze rabiniczne Sefardyjczyków w Toledo, Hiszpania, wiedziały o Chazarach i zajęły wyraźne stanowisko, że nie przyznają im równości. Zniechęcali do mieszanych małżeństw. Taki rozdział geograficzny, kulturowy i duchowy ujawnia poniższa opinia, przekazana mi przez chazarski autorytet Muhammad Rafik: „Średniowieczni niemieccy (a faktycznie wszyscy zachodnio-europejscy) Żydzi nie mieli kontaktów ze wschodnio-europejskim „zydostwem”. To można łatwo wykazać średniowiecznym synodem Francji, na którym gromadzili się wiodący rabini Europy. . . Na 100 zgromadzonych rabinów na synodach w XI i XII wieku, żaden z nich nie był z Europy wschodniej, czy nawet z Polski. Wszyscy pochodzili z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Holandii i Anglii”.

Ale w Żydach Chazarii [The Jews of Khazaria], chazarski ekspert Kevin Alan Brook poszerza naszą świadomość jak mała liczba Żydów dostała się do średniowiecznej Europy wschodniej, głównie z południowych terenów i w wyniku prześladowań w czasach krucjat i inkwizycji. Znaleźli stosunkowo bezpieczne schronienie w bardziej tolerancyjnych słowiańskich krajach wschodniej Europy. Ale zgadza się z wielu autorytetami w tym, że takie liczby autentycznych Żydów ogromnie zwiększyły się kiedy niemieccy Sefardyjczycy migrowali do zdominowanej przez Chazarów Polski w XV i XVI wieku. Częściowo jako rezultat bardziej liberalnych praktyk małżeństw mieszanych dozwolonych przez Majmonidesa, prawdziwe i polskie chazarskie żydostwo znacznie się zintegrowało. Z czasem tacy Chazarowie-Sefardyjczycy przechodzili na zachód, tworząc stereotypowych „niemieckich Żydów”, często odrzucanych przez zachodnich Sefardyjczyków z powodu ich agresywności.

W zdominowanych przez Chazarów krajach Europy wschodniej poza Polską, geny Chazarów-założycieli pozostały mniej rozcieńczone. Na przełomie ostatniego stulecia ci chazarscy Aszkenazyjczycy dołączyli do hordy europejskich emigrantów żydowskich do Ameryki.

3. Shelf 3D.com, „Żydzi sefardyjscy” [Sephardic Jews]

4. Wikipedia, „Aszkenazyjczycy” [Ashkenazim]

5. Motywowani względami militarnymi, spis Mojżesza, Liczby 1:46 odnotowuje 603,550 „synów Izraela. . . w wieku od 20 lat, zdolnych do udziału w wojnie w Izraelu”. Dodajemy taką samą liczbę kobiet w tym samym wieku (603,550) + młodych poniżej 20 lat (może 500,000) + starszych i słabych w wieku powyżej 60 lat (250,000). Liczba całkowita: 1. 957.100. Liczba Hebrajczyków w eksodusie nie licząc „mieszanego tłumu” (Wj 12:38) pogan na pewno liczyła około kilka milionów.

6. Encyklopedia wschodu [Encyclopedia of the Orient] “Sefardyjczycy” [Sephardi]

7. Wikipedia, “Arab”.

8. Wikipedia, “Aszkenazyjczycy” [Ashkenazi]

9. Encyklopedia wschodu, „Sefardyjczycy” [Sephardi]

10. W The Christian Science Monitor czytamy: „. . . lata dyskryminacji sefardyjskich Żydów w edukacji, zatrudnieniu, mieszkalnictwie i w innych dziedzinach przez przeważnie Aszkenazyjczyków w Izraelu albo europejską elitę żydowską” (Jen Lynfield, Szachowie Izraela rosną w siłę [The Shahs of Israel Rise to Prominence], 4.04.2000.

I podobnie „W Izraelu napięcie polityczne trwa nadal z uwagi na odczucia wielu Sefardyjczyków, że są dyskryminowani i nie szanuje się ich tak jak na to zasługują. Historycznie elitą polityczną kraju są Aszkenazyjczycy. . . ” Jewish Virtual Library, Aszkenazyjczycy, Shira Schoenberg, s. 3, 2006.

Pomimo ostatniego zwiększenia siły głosu udzielonej przez potężną sefardyjską partię Szas, rozgniewany Sefardyjczyk woła: „Oni dali nam domy, dali nam brudną pracę, dali nam edukację, a zabrali szacunek do siebie. Po co przywieźli do Izraela moich rodziców?. . . Nie po to by wykonywali waszą brudną pracę? Wtedy nie mieliście Arabów, więc potrzebowaliście naszych rodziców by sprzątali dla was, byli waszymi służącymi i robotnikami. . . Wykorzystywaliście nas i hańbiliście przez 30 lat. Przywieźliście milion osłów by na nich jeździć”

(„Poza ziemią obiecaną” [Beyond the Promised Land], Glen Frankel, s. 143)

Are „Jews” really Khazars?

Źródło: http://truthtellers.org/alerts/Are-Jews-Really-Khazars.html

Pastor Ted Pike – 28.08.2013, tłum. Ola Gordon.

Źródło artykułu – Wolna Polska

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>