My, lud spod znaku R1a

Refleksje nad książką Bogusława Andrzeja Dębka SŁOWIAŃSKIE DZIEJE. Gdy książka nie jest z góry przeznaczona dla uczonych znawców bądź garstki snobów, to jej ewentualny sukces jest sukcesem wspólnym: autora, wydawcy, księgarza,…

Sarmaci, Germanie i Słowianie

„Państwa silne, zwycięskie piszą swoją historię na miarę odniesionych sukcesów, niewiele patrząc na to, co faktycznie miało miejsce. Co więcej, tak samo piszą też historię słabym, biednym i przegranym. I…

Przekaz Jedzenia, czyli co nas odżywia

Antyczne wyobrażenia o sile życia – aura energetyczna człowieka, jako świetlnej istoty, prana w medycynie indyjskiej oraz chi w medycynie chińskiej – nabierają nowego znaczenia dzięki odkryciu przez profesora Fritz-Albert Popp’a zjawiska…

>