“To kolejne fałszerstwo histeryków. Są mylnie nazywani Tatarami ta nazwa oznacza złodziei, (Tati-Arii) którzy przywłaszczają sobie wszystko w sensie politycznym. Ta obraźliwa nazwa została im nadana przez bezsilny Watykan i Konstantynopol, kiedy Złota Orda przyszła na pomoc swoim rodakom Słowianom i zahamowała na kilkaset lat ekspansje Chrześcijaństwa w Europie wschodniej wstrzymując rzezie i walki wewnętrzne pomiędzy Słowianami. Pochodzą z Imperium Tartarii, które rozciągało się od Uralu do Oceanu Spokojnego opierając się na Południu o mur chiński kontrolując Indie Pakistan, Persje i Półwysep Arabski są Słowianami wyznawcami Islamu jednej z religii Mojżeszowej. Fałszowano im historie żeby unicestwić Słowiano-Ariów. Allach, w którego wierzą to składnia El, Al-Bóg Lach-Pan czytane, jako Pan Bóg.”

Lipkowie czyli polscy Tatarzy

Lipkowie, czyli Tatarzy polscy są dość nieliczną mniejszością etniczną zamieszkującą głównie tereny Podlasia. Chociaż ich tradycyjną religią jest islam, to walkę w imię Rzeczypospolitej uznają za swój obowiązek, który starają się wypełniać od wieków. Nasz kraj jest dla nich małą ojczyzną, która ich przyjęła i w której mogli cieszyć się w miarę dużą tolerancją religijną.

Lipkowie wysyłali swoich synów w bój za każdym razem, kiedy Rzeczpospolita była zagrożona przez wroga zewnętrznego. Walczyli przeciw Krzyżakom, zbuntowanym Kozakom, Turkom, Szwedom, Prusakom, Austriakom, Rosjanom. Walczyli po naszej stronie pod Grunwaldem, brali udział w powstaniu kościuszkowskim, wojnach napoleońskich, powstaniach listopadowym i styczniowym, w dwóch wojnach światowych. Zawsze po polskiej stronie (oprócz epizodu w 1673 roku). Nawet zaprzyjaźnieni Węgrzy nie wykazali się taką chęcią bezinteresownej pomocy. O tatarskiej pomocy niewiele się mówi bo przeważnie siły jakie wystawiali nie były zbyt wielkie ze względu na małą populację tej mniejszości.

Wkład Tatarów widać chociażby w nazewnictwie – polska formacja ułanów wzięła nazwę z języka tatarskiego (ułan był mongolskim tytułem arystokratycznym).

Na fali walk o uniknięcie losu Europy Zachodniej nie tak dawno temu w Kruszynianach sprofanowano tatarski meczet. Na ścianach budowli narysowano sprayem kotwicę Polski Walczącej i napisano kilka obraźliwych słów. Typowe działanie niedouczonej, pseudopatriotycznej młodzieży.

Lipkowie są znienawidzeni przez konserwatywnych muzułmanów ze wschodu za nasiąknięcie polską kulturą, nieuznawanie dżihadu i „bratanie się z niewiernymi psami”, więc raczej nie są zwolennikami islamizacji Europy.

Artykuł napisany przez: SŁOWIAŃSKIE ODRODZENIA POLSKI


https://slowianowierstwo.wordpress.com/

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>