W filmie tym Święto Dziadów i  Bab omawiam z  kilku punktów widzenia:

1) starosłowańskiej Jedności Żywych ze Zmarłymi na przykładzie śp. Adolfa Kudlińskiego i  jego Ciągle Żywych Braci
2) Ważności Kultu Ognia i  praktycznego znaczenia Ciałopalenia Przodków
3) Radosności a  nie Smutasowatości tego Święta
4) odniesień aktualnych i  politycznych
5) Różnic między grzebaniem zmarłych w  Ogniu (sanskr. Agni), a  grzebaniem w  ziemi
6) Mówienia o  Lechii i  Lechitach, naszym dawnym mianie, jako formie czczenia naszych Przodków, a  nie zapominania o  Nich.
7) O  ciągłości w  Czasie i  w Przestrzeni nici helisy DNA naszego Rodu i  Narodu

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>