Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Ariowie. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

  1. Dane, którymi dysponujemy, nie będą udostępniane do innych instytucji.

    Każda instytucja, która skopiuje, udostępni i/lub wykorzysta dane statystyczne lub dane dotyczące każdej poszczególnej osoby bez indywidualnej pisemnej zgody, musi zgodzić się na jednorazową opłatę 100.000 (sto tysięcy) euro plus koszty, za każde naruszenie #