,,AWESTA "" ŚWIĘTE KSIĘGI SŁOWIAN

DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

30 czerwca 2020, 22:49

O dumie

,, Duma żywi się próżnością i rozwija się wraz z narodzinami, zaszczytami, bogactwem i władzą. Dumni z bogactw i posiadania wielu dóbr nie wiedzą, jak zmienny i ulotny jest cały majątek.
Jest jak kwiat, który dumnie kwitnie, ale z czasem blaknie i chyli się ku upadkowi.
Duma przynosi upadek wielkich na ziemi, a ci, którzy okazują pokorę, są wywyższeni, podczas gdy dumi są upokorzeni.
Pokora ma współczucie, miłosierdzie, łagodność i poświęcenie dla swoich towarzyszy ; pycha jest wykorzystywana do surowości, zuchwalości, bezduszności i egoizmu.
Pokorny duch prosi o przebaczenie za krzywdy dokonane w życiu, podczas gdy duma odmawia pochylenia głowy, aby zwrócić się do Boga i zaniechać czynionej niegodziwości.
Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli osiągnąć dumę, to niech ona będzie z powodu czynienia dobroci.
Pokora porusza się w prostocie i pięknie wygląda, natomiast brzydota pychy, pomimo jej pięknych ozdób, pozostaje na zawsze.
Bogactwo świeci bardziej w stroju pokory niż w dumie. Pokora jest bardziej sprawiedliwa w łachmanach niż pycha w złotych szatach.
Prośmy AHURĘ MAZDĘ, aby patrzeć z pokorą na to, co przed nami i na to, co jeszcze nie zostało osiągnięte.
Nie bądźmy dumni i niedostępni dla ubogich ; uczmy się bycia pokornymi wśród wielkich i małych, bogatych i biednych, wszystkich jednakowo. Niech uczyni nas łagodnymi i zainspiruje nas do naśladowania pełnej wdzięku pokory Zaratustry.
A królestwo i JEGO wola, niech stanie się naszym udziałem.

Ks. Zgr. 14 1-14
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

01 lipca 2020, 09:41

Księga Rodu 17 13-20


,,Cztery drogi pojawią się przed ich oczami.
Trzy z nich będą fałszywe,sa to drogi pomocników zła,
gdzie ich duch popychany jest do ciemnego dołu .

Czwarta droga jest drogą Ducha i Prawdy ,która prowadzi nad przepaścią.
Odważni Słowianie będą ją przechodzić w chwale,
widząc w niej sposób,który prowadzi do zbawienia.
Dobra nagroda zostanie im przyznana za ich odwagę i prawdę,
zostając nagrodzeni bogactwem ducha i rzeczy materialnych.
Świat będzie podzielony na dwie części,
Czyniący zło pozostaną w tyle
Z duchami nieczystymi i sługami zła
Natura przekształci większość z nich w proch.
Oni będą końcem końca .
Sprawiedliwi będą kroczyć u boku Słowian
dokonawszy wyboru Dobrych Myśli Słów i Czynów."


Według przekazów Pism Kapłańskich ,aryjscy Słowianie cenili sobie wiedzę pochodzącą z Awesty,co w znacznym sposób odroznialo ich od ludów ,u których dominowały przyjemności cielesne.Przyjaźń podobnie jak rodzina była święta.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
ODPOWIEDZ

Wróć do „Książki”