Boski ist a flagi narodowe Słowian. Ist – czyli boski żywy płyn – krasz, ichor i płoń. Niekiedy z pozoru oczywiste elementy naszej rzeczywistości mają nieoczekiwanie złożoną historię. Na przykład kolory… Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego flagi narodowe większości krajów słowiańskich zawierają tylko trzy barwy – białą, czerwoną i niebieską? Historycy rzecz tę tłumaczą wpływami rewolucji francuskiej i nawiązaniem do symboliki barw tej rewolucji. Niby logiczne. Jednak dziwi powszechność ich użycia właśnie wśród Słowian i zgoda tak wielu narodowości słowiańskich na użycie właśnie tych samych barw.

Barwy te w istocie mają swoje o wiele głębsze korzenie wrośnięte w pradzieje używania symbolu i barwy w herbach rycerstwa słowiańskiego, na proporcach poszczególnych ziem rodzinnych i w chorągwiach bojowych. Ale chorągwie bojowe i herby rycerskie Słowiańszczyzny wywodzą się od tzw. stanic – świętych chorągwi niesionych przed oddziałami Słowian w czasie bitew przez pogańskich kapłanów. Symbolika i barwy dzisiejszych flag wypływają zatem z dawnej wspólnej słowiańskiej wiary, z Wiary Przyrodzonej – naturalnej religii – i jej boskich symboli. Dziś już powszechnie mówi się i wskazuje na związki herbów słowiańskich rycerzy i szlachty z motywami irańskimi, a w istocie skołockimi (scytyjskimi) i serbomazowskimi (sarmackimi). Przyjęta konwencja współczesnych flag narodowych Słowian ma związek z kultywowaną już w XV w. p.n.e. Wiarą Przyrody, w niej ma swoje korzenie, i dlatego dotyczy wszystkich narodów wywodzących się z prastarego rodu Zerywanów, a potem ze wspólnego wielkiego Królestwa Sis (Słowian, Istów i Skołotów), nazywanego najdawniej Wenedią, potem Wielką Skołotią (Wielką Scytią), a jeszcze  jeszcze później Wielką Serbomazją (Sarmacją), na koniec zaś Rzeczpospolitą.

We współczesnych flagach narodów Polski, Łużyc, Czech, Słowacji, Łotwy, Białorusi (mowa o historycznej fladze Białorusi obecnie nie używanej przez reżim Łukaszenki), Rosji, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji, Słowenii czy Bośni przetrwały wyłącznie słowiańskie, niezakłócone obcymi wpływami, barwy. Copyright © by Czesław Białczyński.Nieznaczne odstępstwa od reguły trzech słowiańskich kolorów można dziś zauważyć we flagach Ukrainy i Macedonii, gdzie zamiast barwy białej używa się żółtej, symbolizującej złotą Baję (Materię Wszego Świata) i ist Swąta. Flaga Bułgarii – oprócz bieli i czerwieni – zawiera jeszcze zieleń (w miejsce barwy niebieskiej, zielony symbolizuje trawę – a więc pasterski, turecki lud Wołgarów zmieszany ze Słowianami z Dobrudży). Z kolei we fladze Estonii występuje kolor czarny, który znalazł się tam na skutek długotrwałej germańskiej dominacji państwa zakonnego nad Inflantami. Niezrozumiała, oderwana od tradycji (nieobecna na przykład w czerwono-białym herbie Pogoni i historycznej flagi Litwy, odrzucanej dzisiaj z powodów czysto politycznych) wydaje się również zielona barwa współczesnej chorągwi Litwy.

Myślę, że dla wielu osób zaskoczeniem i odkryciem będzie, iż w państwach germańskich powstałych na obszarze Dorzecza Łaby będącym drzewiej obszarem zamieszkiwania Słowian (od bardzo dawnych czasów – nie od VI wieku n.e. jak by wielu chciało) również dominują barwy słowiańskie. Jest tak, bo Słowianie wszędzie gdzie się znaleźli zwartymi grupami osadniczymi, narzucili swoje symbole i wartości kulturowe, i działo się tak nawet jeśli utracili język słowiański – np. gdy zostali zdominowani przez język germański, węgierski (ugro-fiński), romański, grecki.

Jeśli chodzi o wymowę barw, to błękit, biel i czerwień były dla Słowian symbolami Boga Bogów i wszelkiego życia; także – nieba, wody (śniegu) i krwi.

Oznaczały Przeznaczenie – czyli staropolski źrzeb (zręb, podstawę), wierg (wyrok) albo dolę. Złoty kolor Bai brał się ze splotu tych trzech rodzajów nici przeznaczenia (jednocześnie nieci żywota) w jeden Kos Dziejów  (Warkocz-Splot Losów Świata).

Według Słowian – w tych trzech kolorach objawia się boski ist, czyli materia Boga Bogów. Ist występuje we wszystkim, co spłodzone przez Boga Bogów. Odnawiany pokarmami welańsko-niebiańskimi, daje on bogom nieśmiertelność i wieczną młodość.

Ist przybiera trzy różne postacie:

1. Białą

płoń (srebrzystą) – nazywaną płonią; taki jest np. ist Swarożyca  czy Podaga oraz Wodów. Stąd wywodzi się nazwę płynu, czyli wszystkiego, co ciekłe. Żercy Wędów-Wagrów z Płoni twierdzą, że woda, która wszak posiada życiodajne i uleczające właściwości, powstała właśnie z płoni.

2. Czerwoną – nazywaną kraszem; taki jest ist Krasy-KrasatinyDziewannyDziwienia-Kupały oraz wielu innych bogów, np. Yeszy-Jesenia. Stąd wywodzi się nazwę krwi, która ożywia ciało Ludzi i Zwierząt. Krew miała powstać z kraszu (według kudiesników Budynów z Glenia).

3. Błękitną (niebieską) – nazywaną ichorem (juchorem lub chwarem); taki jest między innymi ist Chorsów, Welesów, Strzybogów. Stąd wywodzi się nazwę juchy, czyli posoki, która ożywia Pobogów, czyli ludzi o półboskim pochodzeniu (wytędzów, królów, kapłanów), a także wszystkie Rośliny-Zróstów (według czarowników nurskiego plemienia Charwatów ze Stradowa).

Oto współczesne flagi Słowian i krajów bliskich im kulturowo oraz terytorialnie, zamieszkiwanych przez narody wyrosłe z krwi Słowian i ukształtowanych przez duchowość oraz tradycję słowiańską.


Dział I

Flagi słowiańskie o barwach zgodnych z trzema kolorami istu Boga Bogów (ichorem – błękitną, kraszem – czerwoną, i płonią – białą)

PolskaPolska


RosjaRosja


Białoruś

Białoruś
(flaga chwilowo nieużywana oficjalnie, ale jedyna prawdziwa: biało-czerwono-biała – flaga Gierojów)


Słowacja

Słowacja


CzechyCzechy


SłoweniaSłowenia


SerbiaSerbia


Chorwacja


Czarnogóra


ŁużyceŁużyce


Dział II

Flagi słowiańskie o barwach zgodnych z barwami trójcy a także z barwą oboczną – żółtą (złotą) – barwą istu jako całości:

f ukrainaUkraina

Bośnia i Hercegowina

Mołdawia (Wołosza)

Macedonia (Makodewa)


Dział III

Flagi słowiańskie z jedną barwą odmienną w stosunku do barw istu – pochodzenia niesłowiańskiego:


Bułgaria
Odmienna barwa zielona – od turskiego ludu Bułgarów wzięta razem z nazwą
(dawni Wołgarzy słowiańscy oraz Sołowianie-Dobrudżanie, pochodzący w dużej części z ludu Burów-Czarnosiermiężnych).


Dział IV

Flagi państw bliskich Słowianom, współtworzących niegdysiejsze Królestwo Sis, bliskich kulturowo i terytorialnie pochodzących od Istów (bałtyjskie), o barwach zgodnych z barwami istu:

f lotwaŁotwa


f litwaLitwa
Barwa zielona zamiast tradycyjnej niebieskiej oraz żółta zamiast białej. Na dawnej fladze Litwy na czerwonym tle znajdował się rycerz herbowy z „Pogoni”


historyczna 800px-Flag_of_Lithuania_(state).svg

Litewska flaga historyczna
Flagi państw bliskich Słowianom kulturowo i terytorialnie (bałtyjskie), w których dwie barwy są zgodne z barwami istu:


f estonia

Estonia
Odmienna barwa czarna, związana z elementem nowogermańskim.
Flagi państw bliskich Słowianom kulturowo i terytorialnie, o barwach zgodnych z barwami istu oraz z jedną barwą odmienną


f rumuniaRumunia
Oboczna barwa istu w środku. Rumunia to bajeczny słowiański Kraj Siedmiu Rodów, zamieszkiwany przez Dachów i Draków skołocko-słowiańsko-istyjskich, którzy zostali zromanizowani i przeistoczyli się w Daków i Traków – przodków współczesnych Rumunów.


f wegryWęgry
Niesłowiańska barwa zielona, przejęta od pasterskiego ludu Hungarów-Gungarów, Ugrów (dawny bajeczny Kraj Obrów: Awarów, Uhorów-Wagrów, Hawarów – z ludu Nurów orazmBudów i Bołotończyków z ludu Budynówn– Nadbołotonie, a także kraj Mazonek, zdobyty przez Węgrów w roku 906 n.e.).


f albania

Albania
(flaga z obocznym czarnym orłem dwugłowym, obecnym także w herbie Rosji)
Flagi ziem i ludów współtworzących niegdyś Królestwo Sis –  zgodne z barwami, lecz o obcych elementach kulturowych, a także z jedną barwą obcego pochodzenia.


f grecjaGrecja
(zgodne barwy, ale obce elementy kulturowe: wiele pasów poziomych oraz krzyż). poniżej 


800px-Flag_of_Greece_(1828-1978).svg

Historyczna flaga grecka (1828 – 1968).


800px-Flag_of_Armenia.svg

Armenia – dawna Oroja (Harmężja)
(bliska Słowianom przez kulturę skołocką [scytyjską] i sąsiedztwo kaukaskie – ze złoto-żółtą barwą istu)


800px-Flag_of_Azerbaijan.svg

Azerbejdżan – dawna Ozeria (Koszeria, Chazaria)
(obce elementy tureckie: kolor zielony i półksiężyc z gwiazdą)


800px-Flag_of_Georgia.svg

Gruzja – dawna Horuszja-Hruszja
(zgodne barwy, obce kulturowo elementy to krzyże)


F 800px-Flag_of_Kazakhstan.svgKazachstan – dawna Mężogątia (Mazo-Dachia, Massagetia)
(obce elementy kulturowe, tureckie, ale zgodne barwy)


f 800px-Flag_of_Kyrgyzstan.svgKirgizja – dawna Tok-Haria (Haria Utoka) – obcy element  wewnątrz słońca.


f 800px-Flag_of_Uzbekistan.svgDawna Horosza dzisiaj Uzbekistan  – kraj nad rzeką Zerywanów (Zarawszan)
– obce elementy tureckie: symbole i barwa zielona


f 800px-Flag_of_Tajikistan.svgDawniej południowa Haria Toka i Koszania – dzisiaj Tadżykistan
(islamska barwa zielona i obcy element w centrum)


f 600px-Flag_of_Turkmen_SSR.svgDawna Hyrkania-Wierchowina (Dachja) obecnie Turkmenia
(tutaj flaga z okresu ZSRR – obce symbole, ale barwy zgodne, w chwili obecnej flaga jest zupełnie inna – turecka)


Dział V

Kraje germańskie, dzisiaj niemieckie, które powstały na ziemiach Słowian:

f austria

Austria
Wszystkie barwy są zgodne z kolorami istu,
jednak dzisiaj Austria to kraj germański – kiedyś wielonarodowy kraj Habsburgów – także Słowian i Węgrów
(dawna Karantania – do roku 838 n.e.,
zamieszkana w większości przez plemię Choruntan Południowych)


f-Obodrzytia-Pomorze-Przednie_of_Mecklenburg-Western_Pomerania.svg

Dziś Pomerania (dawny kraj Obodrzyców – zwraca uwagę obcy element cienkiego pasa, o prawidłowej barwie istu, wpleciony w elementy typowo słowiańskie)


Drawenia-Wschodnia-2-800px-Flag_of_Schleswig-Holstein_(state).svg

Dzisiaj Szlezwig Holstein – dawniej Drawenia Wschodnia
(wszystkie barwy zgodne – zwracają uwagę obce elementy w herbie)


f Drawenia zachodnia 600px-Flag_of_Hamburg.svg

Obecny region Hamburga (słowiańskiego Grodu Hammona – Hamowego Grodu) – dawna Drawenia Zachodnia (barwa biała i czerwona, obcy element herbowy)


f-Weletia-800px-Flag_of_Brandenburg.svg

Dzisiaj Brandenburgia – dawniej Weletia Wschodnia
(czerwony orzeł rzadko spotykany – przejściowa forma wcieleń Światła Świata – od białej bożej krówki lub orła, przez czerwoną postać do czarnej).


Kopanica-800px-Flag_of_Berlin.svg

Dzisiaj region Berlina – dawniej Środkowa Weletia (Ziemia Jaksy z Kopanicy – jeszcze około 1155 roku n.e.) – prawdopodobnie obcy element  to niedźwiedź w kolorze czarnym. Poniżej herb Gryf  rodu książęcego Świebodziców z których pochodził Jaksa z Copnika (Kopanicy). Widać, że we fladze powinna być barwa biała, czerwona i żółta.


438px-Gryf_herb.svg


f Weletia Zachodnia 800px-Flag_of_Saxony-Anhalt.svg

Dzisiaj Saksonia Anhalt – dawniej Weletia Zachodnia (barwa żółta wspólna dla tradycji germańskiej i skołocko-słowiańskiej, czarna całkowicie germańska)


f-Serbia-Łużycka-500px-Flag_of_Saxony.svg

Dzisiaj Saksonia – dawniej Sorabia (Serbia Łużycka, Łużyce Zachodnie) – obcy element zielony, zgodny biały.


f-Turowia-Choruntania-północna-500px-Flag_of_Thuringia.svg

Dzisiaj Turyngia – dawniej Ziemia Turów i Choruntan – Północna Choruntania, Turowia – stąd znany z wydobycia węgla gród Turów na jej najbardziej wschodnim skraju (absolutna zgodność barw).


f-Słewia-potem-Bawaria-Kraka-600px-Flag_of_Bavaria_(striped).svg

Dzisiaj Bawaria – dawniej Słewia i później Bawaria Kraka (zgodność z barwami Wiślan – Białych Charwatów z Krakowa i Obrów-Awarów-Hawarów).


F Bodania i Helowędia 300px-Flag_of_Switzerland.svg

Dziś Szwajcaria – dawniej Bodania i Helwędia (obcy element krzyża).


F-Ziemia-Mieniów-500px-Flag_of_Hesse_(state).svg

Dzisiaj Hesja – dawniej Ziemia Wędów-Mieniów, Bierygów-Ryjnów (Północnych Graniów) i Wędów-Radęców.


Dzisiaj Meklenburgia – Zachodnia Pomerania (dawniej Ziemia Obodrzyców – nazwa całej ziemi wzięta od stolicy Welik Gorod – Wielkogrodia, gdyż  miekele – w strniem. – wielki) – prawidłowe barwy – z żółtą barwą istu, nieprawidłowy element herbowy obcy.


Copyright © by Czesław Białczyński.

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

  • Szkoda że piszecie taki ładny artykuł , a używacie zakłamanej nazwy dla tych krajów Słowianie , te narody należały do wielkiej Slawii

  • >