Akademia Suwerena

Czy znasz już Akademię Suwerena? Akademia Suwerena jest, tak z całą pewnością można powiedzieć, wyrazem oczekiwań i inspiracji wspólnoty Ariów i Suwerenów skupiających się wokół platformy ariowie.com i projektu RPS….

Niepokojąca historia Aktu Urodzenia

Czy Akt Urodzenia jest udokumentowaniem urodzenia człowieka, czy osoby? Przypomnijmy definicję OSOBY. „Pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym….

Przesilenie letnie

Znane wśród Słowian jako Sobótki, Noc Kupały, Kupalnocka lub Palinocka, to święto Słońca, które odnosi zwycięstwo, królując na niebie; to także święto Księżyca, który odtąd będzie zdobywał przewagę. Podczas tego…

Czy duma jest potrzebna Słowianom?

Westernizacja Narodu Lachów przyspieszyła pod koniec XX wieku i objęła nieomal wszystkie sfery życia. Kłującym cierniem dla sterujących tą operacją taktyczną Chazarów i masonów okazało się niezniszczalne u Lachów poczucie…

>