Węgrzy w V-X wieku

XII-wieczna kronika Gesta Hungarorum wywodziła Węgrów od Scytów. Jak podkreślał Henryk Łowmiański, znawca wszystkiego, co scytyjskie i trubadur prototeizmu, było to zgodne z prawdą. Według niego opisani przez Herodota Jyrkowie,…

Sekretarz Suwerenów Rzeczpospolitej | OdRODzenie

Zapraszam wszystkich na spotkanie z Seretarzem Suwerenów Rzeczpospolitej Izabelą Kukiz. Od początków do dnia dzisiejszego. https://ariowie.com https://ariowie.com/komunikator https://ariowie.com/rody  https://platforma.ariowie.com 

ShataQS – Światło A=432hz

„Zmknij oczy i wsłuchaj się w dźwięk. Czym jest wszystko co otacza ciebie? Gdzie jest źródło tego co jest? Gdzie doświadczasz wszystko, na zewnątrz czy wewnątrz siebie ?”

Ariowie

Ariowie, to ludy będące wspólnymi przodkami dawnych Słowian, Irańczyków i  Indów, noszące genotyp oparty o  wspólną haplogrupę R1a, czy później R1a1. Pojęcie to obejmuje też ludność zamieszkałą współcześnie w  wielu innych państwach Azji…

>