W filmie tym omawiam najsłynniejszą i  najbardziej znaną na świecie mantrę indyjską, a  pierwotnie Słowiańską i  potem Aryjską. Mantra ta, a  raczej jej pierwotna, słowiańska odmiana była stosowana w  Starosłowiańskiej Ceremonii Wysokich Złotych Czap. Ceremonie te były odprawiane w  okresie od około 3000 do 4000 lat temu w  Kulturach Pól Popielnicowych i  w Kulturze Łużyckiej. Zachęcam Państwa do stosowania tej mantry, ponieważ zmienia ona Naszą Rzeczywistość. Rozkrusza ją całkowicie i  powoduje powstanie Jej od nowa, ale w  nowej, doskonalszej wersji. Mechanizm ten jest opisany zarówno w  Wedach Indyjskich, szczególnie w  Rigvedzie, jak i  w fizyce współczesnej. W  Indiach mechanizm ten opisywany jest działaniem boga Sziwy. MANTRA GAYATRI MA BARDZO KONKRETNE ZASTOSOWANIA W  DZISIEJSZYCH DZIWNYCH CZASACH. Jest tak, że w  czasach przełomu albo IDZIESZ MOCNO DO PRZODU, albo ZOSTAJESZ MOCNO Z  TYŁU. Społeczeństwo świadomościowo i  duchowo rozwarstwia się. Słabe środki nie działają. BĄDŹ GAYATRI, bądź Sziwą!!! Om 🙂

Mantra Gayatri w  sanskrycie i  w pisowni prawie angielskiej oraz z  zanaczonym wydłużaniem samogłosek:
Devi Gayatri
ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Om
Om Bhuur-Bhuvah Svah
Tat-Savitur-Varennyam |
Bhargo Devasya Dhiimahi
Dhiyo Yo Nah Pracodayaat ||

O-om
Bho-or Bhowa sova-aha
Tat’ sawitur ware-enjam
Bhargo d’e-ewasja d’hi-imaji
Dhijo jo nah praciodaja-a(t)

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>