“Kronika Polska Marcina Bielskiego jest wersją Kroniki wszytkiego świata Marcina Bielskiego uzupełniona i wydana w 1597 przez Joachima Bielskiego. Joachim Bielski wprowadził do kroniki swojego ojca własne uzupełnienia oraz doprowadził opis wydarzeń do roku 1586 (oryginalna kronika kończyła się w 1551). Marcin Bielski, mimo że formalnie nie wystąpił z Kościoła katolickiego, sprzyjał reformacji. Z tego powodu w Kronice wszytkiego świata znalazły się wątki krytyczne w stosunku do kościoła rzymskiego i papiestwa. Syn Joachim w Kronice polskiej złagodził ten krytycyzm. Z Kroniki polskiej w dużym stopniu korzystał Łukasz Górnicki, pisząc Dzieje w Koronie Polskiej” – źródło. Poniżej fragment:

“Tatarowie wszystką Azyą przechodzili, wielkie Krole porazili, drugie pozabijali, także y żony ich. A tu zasie z naszych krain, Gotty, Wandali, Alani, Russy, Bulgary, Hunni, wszystkę Europę zwoiowali, y gdzie sie im podobało zosiadali.

Jako Wandali w Affryce, Gotty w Hiszpaniey, Hunni w Pannoniey, nuż drudzy indziey, tak aż sie im żaden nie mogł oprzeć: oprocz tylko tego, co sie sami porażali: jako Attyla z Gotty we Francyey u Tolossy…”

Źródło kroniki Marcina Bielskiego – Kronika Polska

 

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>