Książe Nocy – Księżyc dla dawnych Słowian

Księżyc odgrywał niezwykle istotną rolę właściwie dla wszystkich istniejących kultur, nie inaczej było również w przypadku dawnych Słowian. To piękne ciało niebieskie jaśniejące srebrzystym światłem było dla naszych przodków źródłem…

Era Wilka – era duchowości i równowagi

Nadeszła Epoka Wilka… Lisica, panosząca się przez wieki ludzkiej egzystencji – odeszła, zabierając ze sobą czas obłudy, kłamstwa i wszelakich  oszustw. Wilk, strażnik rodziny, stada, prawości i odwagi wkroczył na…

Prawia, Jawia, Nawia

TRZY ŚWIATY: JAV, NAV I PRAV (Jawia, Nawia i Prawia). Według słowiańskiej mitologii Wedyjskiej czyli wiedzy-wiedy-wedy, wszechświat składa się z trzech światów, które są wzajemnie ze sobą powiązane i połączone. Trzy światy…

Rod i Rodzanice

Imię Roda jest w oczywisty sposób związane z takimi słowami jak „ród”, „rodzić”, czy „rodzina”, jest więc sprawą jasną, że z tymi pojęciami wiąże się też jego funkcja. Wg Brücknera…

>

Send this to a friend