ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA

DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

19 czerwca 2020, 18:52

OBJAWIENIE
AHURA MAZDY

Okres odosobnienia trwający 10 lat na górze Elbrus, zwanej górą Boskiej Myśli.
Przebywa tam wśród płonącego ognia i bliskiej obecności Boga.

Pewnego dnia Zaratustra brodził przez rzekę Daiti, a było to w dniu poprzedzającym uroczyste obchody Nowego Roku. W pewnej chwili stanęła przed nim postać, która była samym światłem, a która objawiła się jako Vohu Manah (Dobra Myśl), jeden z Ameszaspandów ; wówczas zapytał Zaratustrę :
-,, Kim jesteś? I co jest twoim głównym pragnieniem i staraniem w twoim życiu? ".
Zaratustra odpowiedział :
-,, Jestem Zaratustra Spitama, syn Pouruszaspy. Prawość i czynienie dobra jest moim pragnieniem, chciałbym też być pewien, jaka jest wola Boża, by móc postępować według niej i pouczać o niej innych".
-,, O Zaratustro z rodu Spitamów, powiedz, co jest twoim największym zmartwieniem i jaka jest twoja potrzeba, gdy stajesz się bardzo przygnębiony? Co jest twoim głównym celem i pragnieniem?".
Zaratustra wówczas odpowiedział :
-,, Moim głównym celem jest pragnienie sprawiedliwości przede wszystkim ; a prawość jest moim pragnieniem. Jestem cierpiącym poszukiwaczem sprawiedliwości".

WIZJA AHURA MAZDY

Jakiś czas później jaśniejąca postać, jaką był Dobry Umysł, pomógł Zaratustrze odrzucić jego cielesną powłokę i uniesiony w zachwyceniu znalazł się przed Najwyższym i Najświętszym Bogiem Ahura Mazdą w Jego siedzibie, gdzie nie widział własnego cienia że względu na bask Świętych Nieśmiertelnych rzekł do Zaratustry :
-,, Do Praw świętej istoty jest noszenie świętego pasa. Jest to obowiązkiem kobiety, jak i mężczyzny. Czynią niewłaściwie, gdy go nie noszą ".
Wówczas podszedł Vohu Manah, Dobra Myśl, który opiekuje się bydłem i pomaga człowiekowi dobrze myśleć i rozumieć sprawy doczesne i wieczne.
Poprosił Zaratustrę, aby dbał o zwierzęta i aby je chronił.
Duch Święty dobry Duch, który dba o człowieka. Należyty Ład opiekuje się ogniem i reprezentuje najlepszą prawdę i porządek oraz pomaga człowiekowi prawdomównym i żyć w porządku. Chroni święty Ogień i wszystkie święte ognie na ziemi.
Zwycięskie Panowanie opiekuje się niebem, oznacza pożądaną moc i pomaga człowiekowi być potężnym i silnym, aby mógl uczynić więcej dobra.
Święta (Pobożna) Cierpliwość opiekuje się ziemią i metalami, oznacza oddanie i pomaga człowiekowi być posłusznym i pracowitym. Chordad czyli zdrowie, opiekuje się wodą, oznacza doskonałość i pomaga człowiekowi być bardzo dobrym w swojej pracy. Ameretat, Nieśmiertelność, opiekuje się roślinami.
Oznacza nieśmiertelność i pomaga zachować dobre dzieła Boga. Przesłaniem Świętych Nieśmiertelnych danych Zaratustrze, było życie człowieka w zgodzie z naturą.
Na początku Matka Ziemia nie była szczęśliwa i lamentowała z powodu wyrządzanych jej szkód, mówiąc :
-,, Dlaczego mnie stworzyłeś Dlaczego mnie ukształtowałeś?
Gniewa mnie gwałt, okrucieństwo i dzikość. Nie mam żadnego obrońcy poza Tobą, poślij mi proszą, wybawiciela ''.
Matka Ziemia potrzebowała potężnego króla, aby zapanował nad szalejącym zniszczeniem, lecz w końcu uświadomiła sobie, że świat potrzebuje duchowej mocy, a nie potęgi króla.
,, Khshmaibya geush urva gerezda kahmai ma thawarozhdum ke ma tashat ;
a ma aeshemo hazascha reno,
ahushuya dareshcha teriskcha ;
Noit moi vasta khshmat anyo, atha moi sasta vohu vastrya ".
Zaratustra widział Ahura Mazdę jako tego, który jest Mądry i jako tego, który wszystko stworzył.


DOBRA NAUKA 8

Bóg Mądrości przeliterował Zaratustrze swoje Święte Słowo, tym samym Zaratustra uświadomił sobie, że dzięki Jego mocy ożywione zostały stworzenia dawniej nieożywione. Dlatego uczynił Święte Słowo Ahura Mazdy swoją własną bronią do walki ze złem :
Zaratustra zapytał Ahura Mazdę :
-,, Proszę, powiedz mi, co było na początku, zanim powstał świat? ".
Bóg Mądrości odpowiedział Zaratustrze :
-,, Pierwszą była Dobra Myśl, potem Dobre Słowa i potem Dobre Czyny".
Zaratustra ponownie zapytał Ahura Mazdę:
-,, Powiedz mi proszę, kto jest najlepszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi na tym świecie? ".
W odpowiedzi Bóg Ahura Mazda powiedział :
-,, Najlepszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi na tym świecie jest ten, kto kroczy właściwą ścieżką ; kto jest dobry ;kto jest sprawiedliwy, czci ogień, dba o wody i jest dobry dla zwierząt."
Zaratustra ponownie zapytał Boga :
-,, Co jest doskonałe jako pierwsze, co jest drugie i co jako trzecie w tym ucieleśnionym świecie?".
Ahura Mazda odpowiedział Zaratustrze :
-,, Pierwszą doskonałością są Święci Nieśmiertelni, oglądanie ich jest dobre, a najdoskonalszym jest spełnienie ich woli.
Potem Zaratustra zapytał :
-,, Proszę, powiedz mi, jakie jest Twoje imię i kto stworzył żyjący świat i wszystko, co w nim żyje? ".
Wtedy Ahura Mazda odpowiedział :
-,, O Zaratustro, Moim pierwszym imieniem jest ,, Ja jestem ''.
Moim drugim imieniem jest Dawca Stad.
Moim trzecim imieniem jest Mocny.
Moim czwartym imieniem jest Doskonały w Świętości.
Moim piątym imieniem jest Wszelkie Dobro, dający Święte Zasady.
Moim szóstym imieniem jest Zrozumienie.
Moim siódmym imieniem jest Ten, który ma wszelką Wiedzę.
Moim ósmym imieniem jest Błożenie.
Moim dziewiątym imieniem jest Ten, który udziela błożenia.
Moim dziesiątym imieniem jest Wszechwiedzący.
Moim jedemastym imieniem jest Miłosierny.
Moim dwunastym imieniem jest Ten, który nie czyni zła.
Moim trzynastym imieniem jest Niezwyciężony.
Moim czternastym imieniem jest Prawda.
Moim piętnastym imieniem jest Wszechwidzący.
Moim szesnastym imieniem jest Ten, który uzdrawia.
Moim siedemnastym imieniem jest Stworzyciel.
Moim osiemnastym imieniem jest Wszechmogący.
Moim dziewiętnastym imieniem jest Ten, który nie ma początku.
Moim dwudziestym imieniem jest Ten, który nie ma końca ".
Po czym nie przestając pytać, Zaratustra zapytał :
,, Oto Cię pytam, powiedz mi prawdę, Boże Mądrości, kto podtrzymuje ziemię nisko i sklepienie od upadku? Kto wody i planety? Kto zaprzęga szybkość wiatru i chmur?
Kto, o Boże Mądrości, twórco Dobrej Myśli? Oto pytam Cię, powiedz mi prawdę, Boże, który artysta stworzył światło i ciemność? Który artysta wykonał sen i jawę? Kto uczynił poranek, południe i wieczór?Kto powołał człowieka do jego obowiązków? ".
Wówczas Ahura Mazda odpowiedział Zaratustrze.
-,, Ja jestem Stwórcą, Zaratustro i ojcem Sprawiedliwości. Ja, o Zaratustro, wyznaczyłem drogi słońca i gwiazd.
Ja wiem, jak rośnie i maleje księżyc. Ja jestem tym, który utrzymuje ziemię i niebo. Ja stworzyłem wodę i rośliny i obdarzyłem je życiem. Ja, o Zaratustro, stworzyłem byty przez Dobrą Myśl.
Jam stworzył wszystkie, wszystkich rodzajów ".
Zaratustra ponownie zapytał Boga o Jego naukę, na to Ahura Mazda odrzekł :
-,, O Zaratustro, tak wysoko, jak Niebo jest ponad ziemią, którą obejmuje, tak wysoko, ponad wszystkimi innymi wypowiedziami stoi Prawo Aszy".
-,, Powiedz mi o Mądry Stwórco, czym jest czystość? ".
Ahura Mazda odpowiedział :
-,, To jest czystość, o Zaratustro, ten, kto zachowuje siebie czystym przez dobre myśli, slowa i uczynki, jeśli chodzi o właściwą czystość własnego ciała, to jest oczyszczenie każdego w tym cielesnym świecie dla jego własnego dobra. Kiedy zachowuje siebie czystym przez dobre myśli, słowa i uczynki ".
Raz jeszcze Zaratustra zapytał Stworzyciela, tym razem o czcicieli i o kapłanów :
-,, Powiedz mi, proszę, kto z nich oddaje Ci cześć, co mówi i jak Cię czci? Kiedy ktokolwiek pragnie oddawać Ci chwałę, jakiej formy powinien przestrzegać?
Odpowiedz, proszę, twojemu słudze ".
Bóg, dawca życia, który sam jest bez potrzeby, tak odpowiedział Zaratustrze :
-,, Powiedz ludziom tego świata, aby mogli zobaczyć rzeczy zarówno ukryte, jak i objawione. Cokolwiek jest jasne i pełne światła, niech wiedzą, że to jest jasność mojej chwały. Nie będą błądzić w oddawaniu mi czci, jeśli zwrócą twarze do Tego, co jest jasne.
Jeśli będą przestrzegać mojego Prawa, Angra Mainju odejdzie od nich. Nic na świecie nie jest lepsze od światła, zarówno małego, jak i wielkiego. Ze światła pochodzą Święci Nieśmiertelni i raj. Gdziekolwiek jesteście w dwóch światach nie znajdziecie żadnego miejsca bez mojego światła. Wszędzie tam, gdzie jest czyste światło, nie należy go mieszać z ciemnością. Dzień i noc jestem hojny i łaskawy i do mnie należy to, co podziwiasz w stworzeniu. Przekażesz także kapłanom, że powinni odrzucić drogę Angra Mainju, a ludziom, żeby odeszli od czarowników i czczenia wszelkich dewów ".
Następnie Ahura Mazda powiedział :
-,, Są tacy o Zaratustro, którzy noszą przepaskę na ustach, ale lędźwi swoich nie przepasują sprawiedliwością i jeżeli taki powiada, że jest kapłanem, to kłamie. Tylko tego nazwiesz kapłanem, który łaknie świętej mądrości, która pozbawia człowieka trwogi i darzy go radością, przez którą człowiek osiągnie wspaniały i święty świat niebiański ".
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

20 czerwca 2020, 12:21

DOBRA NAUKA 9, 1-47


Następnie Bóg ukazał Zaratustrze wszystkie wzniosłe nauki od początku do końca ; od Kajomarsa do Zmartwychwstania. Pokazał mu niebiosa i raj, z duchami czystymi, uformowanymi z czystego światła. Kiedy wszystkie wizje zostały zakończone, Zaratustra pozostał w zachwyceniu. Pomnażał uwielbienie Boga i powiększał jego dobrodziejstwa. Umysł jego chłonął wszystkie odpowiedzi Wielkiego Boga i Przyjaciela, wzrastał w poznaniu i mężniał. Zaczął rozumieć, że ludzie przez Jego prawdę i rozum zdobędą potęgę i szczęście.
Potem powiedział :
-,, Życie bez radości jest nieznośnym smutkiem i życie często pozostawia mnie w smutku. Smutek obciąża mojego ducha i to nieszczęście jest jak ciemność. Ciemność otacza mnie cieniem i jestem ofiarą depresji i rozczarowania życiem. Odczuwany ból zatapia w ciemność, szukając dla mojego nieszczęścia we łzach i smutkiem w moim duchu, ale to nie pomaga.
Moje widzenie życia jest mętne i czuję się opuszczony i zapomniany, a Ty Panie nigdy mnie nie zapominasz, za to inspirujesz mnie do poszukiwania zapomnienia o moim nieszczęściu w towarzystwie Twojej obfitej, kojącej przyrody.
Ty pomnażasz moją nadzieję, że przyroda pomaga mi zapomnieć o smutkach i bólach. Twoje słowa pociechy są słodkim dotykiem dla mojego ducha, który je unosi z dala od zgiełku i jeszcze dalej od dźwięków miasta, przez ciszę pół i lasów znajdują doniosłą ciszę, której nie przeszkadza echo samotności i przyrody ; pozdrawiam ją, w jej pięknie i chwale ogromnych zjawisk. W głębokiej samotności lasu znajduję nieskażoną przyrodę w jej czystości jak Ty, Boże mój.
Natura jest głównym nauczycielem i inspirującym kaznodzieją. Prowadzi do twórczych pomysłów mężczyzn i kobiety, aby tworzyli dzieła sztuki i nauki. Natura jest prawzorem świętych ksiąg. Każdy kamień, każda cząstka piasku i każda kropla wody jest lekcją do nauczenia. Przyroda daje wielką ilość talentów, geniuszy, najlepsze kwiaty w ogrodzie wiedzy. Człowiek rozważa, wreszcie rozumie prawa, jakimi się kieruje. Sens życia rozwiązuje zagadki istnienia i ujawnia sekrety natury dla ludzkości, oświeca umysły mężczyzn i kobiet.
Najlepszym arcydziełem sztuki jest natura. Prawo Boże jest zapisane w kolorach, nieporównywalnym pięknie Księgi Natury.
Ma przesłanie na każdej ze swoich stron dla wszystkich, którzy je czytają z otwartością umysłu. Przyroda pokazuje Twoją Wszechobecność, Boże, jako Mistrza i Pierwszego artystę, malarza, rzeźbiarza, objawiając Dobro i Wielką Chwałę.
Przyroda jest Twoją pierwszą wspaniałą, poetycką pracą. Każdego dnia będę czytał i rozważał Księgę Natury, dostępną dla mojego dobra. Będę z nią we wspólnocie i będę z nią rozmawiał. Moje myśli objawiają mi obfitość obrazów, idei, pomysłów i marzeń. Natura przemawia do mnie, oświeca, inspiruje. Natchniony naturą będę z Tobą przez nią rozmawiał ; pozdrawiam Cię, Ojcze Stworzenia. Wola Twoja, Ahuro, jest prawem dla mnie ".
Stwórca naradził się z Boskimi Istotami i ogłosił, że jest tylko jedna istota, która może pomóc - Zaratustra Spitama. Duch Ziemi nie został pocieszony ponieważ szukał wsparcia materialnego potężnego księcia, podczas gdy według Boskiej rady lekarstwem na choroby świata była duchowa moc Bożego Posłańca.
W końcu, po wielu rozważaniach potwierdzono, że będzie to Zaratustra
Ahura Mazda udzielił Zaratustrze ostatnich wskazówek i ostrzeżeń, przekazując mu najwyższą Boską mądrość oraz Święte słowa Ahunawar.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

22 czerwca 2020, 18:28

DOBRA NAUKA 13, 1-6

WYZNANIE ZARATUSTRY

-,, Urodziłem się jako Spitama, Aryjczyk, nazywam się Zaratustra.
Przynoszę Prawo Boga i wiedzę o tym Prawie. Przynoszę prawdziwą adorację i oddanie Bogu.
Przychodzę głosić Sąd Boży i życzę wam poranku dnia, w którym Bóg wskrzesi i osądzi ludzi. Jestem Posłańcem Boga i Boga całego stworzenia.
Moim Bogiem jest Ahura Mazda, Pan Mądrości. "
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

23 czerwca 2020, 08:18

KSIĘGA KRÓLÓW ARYJSKICH 11, 1-15

, Jestem po to, aby chronić dobro, a walka ze złem jest moim należnym obowiązkiem.
Wiara w AHURĘ MAZDĘ jest moją tarczą.
Mój Święty pas jest moją zbroją.
Moje słowa wznoszone do Niego są ostrym mieczem wymierzonym w zło!
Może pokonać dziesięć tysięcy złowrogich duchów i potworów.
Więc ludu mój! Nie martw się!
Miej wiarę w AHURĘ!
Pójdźmy na nowy dom dla naszych dzieci i ich przyszłości.
Aby prawdziwa wiara przeżyła.
Miejcie wiarę w AHURĘ. ".
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

24 czerwca 2020, 07:41

Do Ciebie ,do żródła wszelkiego Dobra starożytnej mądrości przekazanej naszym przodkom;
Mądrości czystej ,krystalicznej sprawiedliwości.

Niech moje myśli stale będą przy Tobie ,
Niech moje słowa opowiadają Cię innym,
Niech moje czyny tworzą dobro i piękno.

Jak przyjaciel do przyjaciela ,
zawsze chętnego pomóc,
Do Ciebie Ahura Mazdo wznoszę moje myśli i słowa,
o szczęście i dobro dla szukających żródła Prawdy którym Jesteś.

Dodaj nam siły w życiu w zmaganiu się z przeciwieństwami,
cierpliwość w oczekiwaniu mądrość w opowiadaniu,
gotowość by służyć innym po mimo złości niezrozumienia ,
.przeciwstawiając się duchowi czasu i złudnemu pięknu.

Niech Twoje królestwo będzie głoszone ,każdą myślą inspirującą do miłości.
Każdym słowem przynoszącym błogosławieństwo,każdym czynem dobra,
które odzwierciedlają Twoją miłość

O Mazdo Panie i Boże ponadczasowej Wielkości i Mądrości,
niech Twój Święty Duch nas napełnia ,niech uczy słów ,czci i chwały,
jakie Tobie Bogu naszemu pragniemy wznosić przed światem całym.

Z rodu Prawdy będąc , Prawdę rozdajemy jak chleb do życia potrzebny, jak wodę która gasi pragnienie.

Niech znajdzie Ona zwolenników, niech Ona przebudzi ze snu głębokiego ,
oczyści umysł i ducha na kłamstwo uczulonego,

Niech zatriumfuje w życiu człowieka , bo szczęście , które przygotowałeś na każdego czeka.
Te słowa do Ciebie zanoszę mój Boże Mądrości z ufnością wyglądając jutra,by widzieć serca pełne radości którą Ty
umieściłeś z powodu Twojej miłości .

Radość która nie przemija , radości która trwa ,
bo uwierzyłem Twemu słowu, jak Zaratustra , którego obdarzyłeś mądrością,
miłością i współczuciem dla błądzących.

Kompozytorze Piękna ,czystości odwieczna nieprzemijająca Mądrości ,
wzbudż w ludziach sens życzliwości ,zrozumienia życia i otaczającego nas świata,
którego stworzone piękno jest filharmonię przeróżnych dżwięków.

Niech Słowo Twoje , które ożywia , przemieni wątpliwość w pewność
, chorym przyniesie ulgę i uzdrowienie ,
młodym ludziom inspirację do czynienia pięknego piękna i głębokiego dobra.

Niech nasz świat ,będący naszym ziemskim domem,
coraz bardziej przekształca się w dom szczęścia i Pieśni do którego zmierzamy.
Niech moc Twojego Dobra ,zawsze nam towarzyszy i wspiera .

Ahuro Mazdo z głębokości jestestwa proszę o dobro dla każdego , Twoja jest i na zawsze pozostanie
chwała i cześć oraz niezawodna przyjażń jaką oferujesz każdemu!!!
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

24 czerwca 2020, 07:50

REZA 14

,,O BLOGOSTAN DLA PODĄŻAJĄCYCH DROGĄ ZARATUSTR Y '.

A moc Ahury współdziała z tymi, którzy są posłuszni Jego Prawu.
Na tych, którzy są posłuszni Jego Prawu.
Na tych, którzy czynią sprawiedliwość niech spocznie Twoja błogosc, siła i wsparcie Dobrej Myśli.
Niech Ahura cię darzy wszystkimi darami, dla czynienia dobra.
Niech obdarzy cię długim życiem i potrzebnymi łaskami. Niech oświeca cię mądrością i kieruje twoimi krokami.
Niech wzmocni twoją wiedzę o Jego Prawie.
Niech mocą dobrych myśli, słów i czynów zło ustępuje dobru, mocą Jego imienia.
O Mazdo!
Ty który jesteś najhojniejszą ze wszystkich istot!REZA 15

,,NIECH ZŁO ZOSTANIE POKONANE ".

Niech dewy rozsiewajace nieprawdę i oszczerstwa, balwochwalcy i czyniący magię zostaną pokonani!
Niech zły duch odejdzie!
Niech zniknie, aby porządek dobrego stworzenia świata cielesnego nie był rujnowany.
O Mazdo!
O Dobra Myśli!
Strzeż nas od tego, który niesie ze sobą nędzę i zniszczenie!
Szczęście i dostatek będzie naszym udziałem.
A zwycięstwo należy do nas
O Wszechmogacy!
Wyślij do nas swoją pomoc.

REZA 16

,, Dobre czyny ludzi ".

Przez wzgląd na Jego Świętość ;
Tego który nazywa się Ahura ;
który zna wszystkie dobre czyny wszystkich żywych istot.
Chwalimy pobożnych ludzi o dobrych myślach, o dobrych myślach, o dobrze uksztaltowanych myślach i słowach i czynach niezlomnych z miłości dla dobra.
Kobiety i mężczyzn szczodrych i mądrych, postepujacych według dawnego Prawa.


REZA 17

W imię Boga chwalę i wywyższam Stwórcę , AHURA MAZDĘ; Chwalebnego,
wszechwiedzącego,Stwórcę,Pana Panów,
Króla nad wszystkimi królami,
czujnego,
dawcę chleba codziennego,
potężnego,
silnego,
wiecznego,
przebaczającego ,
miłosiernego,
kochającego,
mądrego ,
Świętego i Karmiącego , jego sprawiedliwe królestwo jest niezniszczalne.
Niech majestat i chwała Ahura Mazdy Dobroczynnego Pana, wzrasta.
Niech nadejdzie nieśmiertelność.
Za wszelkie nikczemne myśli, które żywiłem, za wszelkie niegodziwe słowa, które wypowiedziałem i za wszelkie niegodziwe czyny, które popełniłem lub zostały prze ze mnie wykonane bezwiednie - za wszystkie popełnione niegodziwosci szczerze żałuję.
Chwalę dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki oraz te, które mają być przemyslane, wypowiedziane i wykonane.
Przyjmuję wszystkie dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki.
Odrzucam wszelkie złe myśli, złe słowa i złe uczynki.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

24 czerwca 2020, 12:16

MOWA DRUGA

W tej mowie słyszymy uroczysty i pewny głos Zaratustry proszący Ahura Mazdę, Boga Mądrości, o pokój i dobrobyt dla całego stworzenia, jak również w życiu dla wyznawców Dobra i Cnoty.
Zaratustra, ogłoszony przez Ahura Mazdę Posłańcem Bożym, mówi o swojej misji.
Prosi Boga o Jego opiekę, pomoc i potrzebną siłę, aby wypełniał swoją misję i potwierdza, że człowiek dzięki dobrej myśli, uczciwości i prawości jest w stanie wznieść się na najwyższe wyżyny ducha.

O Ahuro, z wyciągniętymi rękami i duchem pokornym, proszę o pomoc Prawdę.
Niech moje czyny opierają się na Mądrości Dobrej Myśli i będą w jedności ze Sprawiedliwością, a tym samym będą w stanie przynieść doskonałe szczęście żyjącemu światu.
O Mazdo, będę Ci wiernie służył. Obdarz mnie w obu światach, materialnym i duchowym, błogostanem, który emanuje z Prawdy, a z pomocą sprawiedliwości prowadzi twoich wyznawców do szczęścia.
Uwielbiam stworzenie świętego Ducha Mazdy. O Sprawiedliwości daj mi siłę, by zadowolić dobrą wolę Dobrych Myśli i pragnienia ziemi.
Tobie o Sprawiedliwości, będę intonował moje hymny i Tobie, o Ahuro, abyś dał mi wieczną miłość i uczynił mnie niezniszczalnym, prowadząc ducha drogą Niezniszczalnego Królestwa. A Tobie, Dobra Myśli, zaintonuję hymn, którego nikt nigdy nie wypowiedział. Przyjdźcie z waszą pomocą, przyjdźcie do nas.
Jedność z Dobrą Myślą jest dla mnie szczęściem i oświeceniem mojego sumienia, aby zrozumieć naukę Ahury i Sprawiedliwości, wiedząc, że praca w twoim imieniu, och Ahura Mazdo, ma swoją nagrodę.
Dopóki będę zdolny i zdrowy będę nauczał Twój lud, aby wypełniał powierzone zadanie.
O, Sprawiedliwości, kiedy Cię ię zobaczę?
Kiedy będę mógł się zbliżyć do Dobrej Myśli i idąc za głosem posłuszeństwa znaleźć drogę potężnego Ahury? Kiedy będę mógł dzięki tym świętym słowom doprowadzić zagubionych i błądzących do prostej ścieżki?
Przyjdźcie, o Ahura Mazdo, razem z Prawdą i Dobrą Myślą, i udzielcie nam waszego wsparcia poprzez swoje wzniosłe słowa, a Zaratustrze i jego uczniom daj długie życia, aby mogli pokonać nienawiść wrogów.
O Sprawiedliwości, udziel mi błogostanu życia wiecznego! O Dobra Myśli, udziel mi sprawiedliwości i mądrości!
O Święte Oddanie, spełnij życzenia Wisztaspy i moich zwolenników!
O Mazdo, udziel mi siły, dzięki której my, twoi wyznawcy, będziemy szerzyć i ogłosimy triumf twojego słowa, w jedności ze Sprawiedliwością ; proszę za mnie i za tych, których obdarzysz błożeniem długiego życia Dobrej Myśli.
O, Ahuro, pełnio i źródło dobroci!
O szczęście i radość proszę dla mnie i dla tych, którzy Cię kochają.
Za Twoje dary dziękuję, o Ahuro.
Nigdy nie sprowokuję Twojego smutku i nie nadużyję Twoich darów ani doskonałej Sprawiedliwości i Dobrej Myśli.
Będziemy intonować nasze pochwały i wzywać Cię, ponieważ jesteś tego najbardziej godny. Nie przestawaj udzielać nam Twojego błożenia i boskiej siły.
O AHURA MAZDO, znasz ludzi, którzy przestrzegają czystość, spełnij ich pragnienia, niech osiągną sukces w ich pracach! Wiem, że nagrodzisz ich dobroczynność, dlatego, Panie, Stwórco, spełnij pragnienia Sprawiedliwych, którzy żyją w sprawiedliwości i dobrej myśli, którzy są również godni nagrody. Wiem, że Twoje postrzeganie jest skuteczne i nigdy nie pozostaje bez odpowiedzi.
Ty, który zachowujesz Prawdę i Dobrą Myśl przez całą wieczność, poucz mnie, Ahura Mazdo, swoją wymownością, aby intonować te pochwały, z którymi zostanie ustanowione pierwsze i pierwotne istnienie.

Wszelkiego Dobra
I Błożenia Ahura Mazdy
Tomasz KERYKS
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

25 czerwca 2020, 19:11

REZA 15

,,NIECH ZŁO ZOSTANIE POKONANE ".

Niech dewy rozsiewajace nieprawdę i oszczerstwa, balwochwalcy i czyniący magię zostaną pokonani!
Niech zły duch odejdzie!
Niech zniknie, aby porządek dobrego stworzenia świata cielesnego nie był rujnowany.
O Mazdo!
O Dobra Myśli!
Strzeż nas od tego, który niesie ze sobą nędzę i zniszczenie!
Szczęście i dostatek będzie naszym udziałem.
A zwycięstwo należy do nas
O Wszechmogacy!
Wyślij do nas swoją pomoc.


REZA 16

,, DOBRE CZYNY LUDZI ".

Przez wzgląd na Jego Świętość ;
Tego który nazywa się Ahura ;
który zna wszystkie dobre czyny wszystkich żywych istot.
Chwalimy pobożnych ludzi o dobrych myślach, o dobrych myślach, o dobrze uksztaltowanych myślach i słowach i czynach niezlomnych z miłości dla dobra.
Kobiety i mężczyzn szczodrych i mądrych, postepujacych według dawnego Prawa.


REZA 17

W imię Boga chwalę i wywyższam Stwórcę , AHURA MAZDĘ; Chwalebnego,
wszechwiedzącego,Stwórcę,Pana Panów,
Króla nad wszystkimi królami,
czujnego,
dawcę chleba codziennego,
potężnego,
silnego,
wiecznego,
przebaczającego ,
miłosiernego,
kochającego,
mądrego ,
Świętego i Karmiącego , jego sprawiedliwe królestwo jest niezniszczalne.
Niech majestat i chwała Ahura Mazdy Dobroczynnego Pana, wzrasta.
Niech nadejdzie nieśmiertelność.
Za wszelkie nikczemne myśli, które żywiłem, za wszelkie niegodziwe słowa, które wypowiedziałem i za wszelkie niegodziwe czyny, które popełniłem lub zostały prze ze mnie wykonane bezwiednie - za wszystkie popełnione niegodziwosci szczerze żałuję.
Chwalę dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki oraz te, które mają być przemyslane, wypowiedziane i wykonane.
Przyjmuję wszystkie dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki.
Odrzucam wszelkie złe myśli, złe słowa i złe uczynki.


REZA 18

,, OSOBISTA PRZEMIANA ".

Wszystkie dobre myśli, wszystkie dobre słowa, wszystkie dobre uczynki czynię chętnie.
Wyrzekam się wszystkich złych myśli, wszystkich złych słów, wszystkich złych czynów.
Wszystkie dobre myśli, wszystkie dobre słowa, wszystkie dobre uczynki prowadzą do siedziby Ahury.
Wszystkie złe myśli, wszystkie złe słowa, wszystkie złe uczynki prowadzą do ciemności ; i nie są korzystne dla dobrego stworzenia.


REZA 19

,, W CHWALE NAJWYŻSZEGO ".

Chwalcie imię Tego, który zawsze był, zawsze jest i zawsze będzie.
On jest Niewidzialnym duchem.
On jest Ahura Mazdą.
On jest największym Panem, potężnym i mądrym, Stwórcą, żywicielem,
opiekunem.
współczującym,
cnotliwym,
przebaczjącym
czystym,
Dawcą Sprawiedliwości,
wszechmocnym.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

26 czerwca 2020, 12:41

REZA 15

,,NIECH ZŁO ZOSTANIE POKONANE ".

Niech dewy rozsiewajace nieprawdę i oszczerstwa, balwochwalcy i czyniący magię zostaną pokonani!
Niech zły duch odejdzie!
Niech zniknie, aby porządek dobrego stworzenia świata cielesnego nie był rujnowany.
O Mazdo!
O Dobra Myśli!
Strzeż nas od tego, który niesie ze sobą nędzę i zniszczenie!
Szczęście i dostatek będzie naszym udziałem.
A zwycięstwo należy do nas
O Wszechmogacy!
Wyślij do nas swoją pomoc.

REZA 17

W imię Boga chwalę i wywyższam Stwórcę , AHURA MAZDĘ; Chwalebnego,
wszechwiedzącego,Stwórcę,Pana Panów,
Króla nad wszystkimi królami,
czujnego,
dawcę chleba codziennego,
potężnego,
silnego,
wiecznego,
przebaczającego ,
miłosiernego,
kochającego,
mądrego ,
Świętego i Karmiącego , jego sprawiedliwe królestwo jest niezniszczalne.
Niech majestat i chwała Ahura Mazdy Dobroczynnego Pana, wzrasta.
Niech nadejdzie nieśmiertelność.
Za wszelkie nikczemne myśli, które żywiłem, za wszelkie niegodziwe słowa, które wypowiedziałem i za wszelkie niegodziwe czyny, które popełniłem lub zostały prze ze mnie wykonane bezwiednie - za wszystkie popełnione niegodziwosci szczerze żałuję.
Chwalę dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki oraz te, które mają być przemyslane, wypowiedziane i wykonane.
Przyjmuję wszystkie dobre myśli, dobre słowa i dobre uczynki.
Odrzucam wszelkie złe myśli, złe słowa i złe uczynki.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

26 czerwca 2020, 21:13

,, SPRAWIEDLIWOŚĆ ŚWIECI W ŁACHMANACH W CHACIE UBOGICH "".
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

27 czerwca 2020, 06:18

,,O odrzuceniu tego , co szkodliwe w naszym życiu ".

Niech chwała Ahura Mazdy ,jego splendor , Majestat i Chwała wzrasta !
Niech chwała będzie czystości , która darzy zdrowiem.
Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny , tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi .
Niech w nim będzie świętowane zdrowie .
Wzywamy Cię , o Święty Ahuro !
Wzywamy chwalebną moc naszych Przodków , podobną do siły kowala .
Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych ; znanych i nieznanych ,aby nie wyrządzały szkody naszym domom ! Niech moc Ahury , ktora wspomagala królów aryjskich ; ktora wspomagala Zaratustrę ; która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń , aby i mnie wspomogła w mojej walce.!
Wszelki ucisk i utrapienie; ból i cierpienie;
wszelkie zło emanujące z dewów ; wszelkie balwochwalstwo i zło z niego emanujące ; niech zostaną pokonane i stały się bezsilne !
O Ahuro ! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ; tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ; dopomóż mi ,aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.
NIECH TAK ZOSTANIE !
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

27 czerwca 2020, 14:37

DOBRA NAUKA 4, 1-24

PIERWSZA DYSPUTA Z KAPŁANAMI

W tamtych czasach wszystko było magiczne i nic nie działo się bez magicznej sztuki. Duchy nieczyste zawarły przymierze z magami. Szli i siedzieli z nimi na ziemi. Otrzymali całą moc Dewów i nie znali Boga Mazdy, Króla - Królów. Czcili oni dewy, tak jak czczony jest czysty Bóg. Nawet Pouruszasp w tamtych czasach kroczył drogą znaną wszystkim.
Pewnego dnia kilku z tych kapłanów, którzy byli naczelnikami tego zgromadzenia - Bratrokesz i Duransarunem -zorganizowali wspaniały bankiet. Zebrali zapasy smakołyków i poświęcili wiele pracy, aby przygotować ucztę.
Gdy skończyli jeść, Pouruszasp zwrócił się do do jednego z nich mówiąc :
-,, Jesteś najbardziej uzdolniony w magii ; spraw, abyśmy się stali zachwyceni i wywyższeni.
Znasz najlepiej magię od dnia, kiedy zostałeś wybrany najwyższym członkiem rady czarnoksiężników ".
Kiedy Zaratustra usłyszał, co powiedział jego ojciec, rzekł :
-,, Nie mów tak, nie masz nic wspólnego z magią i czarami! Jak długo będziesz błądzić? Jeśli będziesz podążać błędną drogą, a nie drogą prawości, to w końcu ciemność stanie się twoim udziałem, a jeśli twój umysł zostanie zwrócony gdzie indziej, a nie na Boga, to z pewnością, tam będziesz miał swój udział. Podążaj w sposób, który Bóg, nasz Stwórca, objawił naszym przodkom. Czyniąc magię, pozostajesz w niewiedzy i zaniedbujesz obowiązek wobec Boga tego świata. Końcem magii jest ciemność, a to, co tam zdobędziesz to jedynie lament ".
Wtedy Bratrokesz krzyknął do Zaratustry :
-,, Dlaczego mówisz próżne słowa?
Zamilcz! Kimże jesteś przede mną, czy ojcem? Nie poznacie mojej mocy, abyście potem wyjawili moje tajemnice wszystkim potężnym na ziemi.
Nikt nie powinien ryzykować, by mówić w ten sposób w mojej obecności! ".
Po czym kazał obydwu wyprowadzić na zewnątrz.


DOBRA NAUKA 5, 1-24

DRUGA DYSPUTA Z KAPŁANAMI

Podczas jednego ze zgromadzeń kapłanów - czarnoksiężników, Angra Mainju wywołał oburzenie z powodu braku uczestnictwa Zaratustry, który nie zawsze był na nich obecny.
Powiedziano tam :
-,, Syn Puruszaspa jest chory, zepsuty, opuścił go rozum i zmysły ; nikt nie powinien go akceptować, żaden mężczyzna czy kobieta ".
Wieść o tym doszła do Pouruszaspa,
który powiedział Zaratustrze, że powinni udać się do Karpanów, aby go uzdrowili.
Wówczas razem udali się do arcykapłana.
Gdy przybyli na miejsce ten w obecności pozostałych kapłanów, dał ojcu Zaratustry kielich przygotowanej mieszanki z ziół, mówiąc :
-,, Niech pije z niego ten, który jest twoim synem, aby wyzdrowiał ".
Po jego wypiciu miał się stać taki sam jak oni.
Ojciec dał naczynie Zaratustrze, lecz on odmówił i powiedział :
-,, Oddaj ten kielich temu, który jest twoim obrońcą i arcykapłanem".
Po czym zdenerwowany ojciec chwycił go za rękę i wyszli.
Na zewnątrz świątyni powiedział Zaratustrze w ten sposób :
-,, Myślałem, że spłodziłem syna, który będzie kapłanem, wojownikiem i rolnikiem.
Po co to zrobiłeś? Teraz nasza rodzina straci zaufanie i szacunek. Powinieneś wrócić do kapłanów arcykapłana, aby cię uzdrowili ".
Zaratustra odpowiedział :
-,, Jestem tym, który jest twoim synem, kapłanem, wojownikiem i rolnikiem".
Ojciec widząc, że na nic się zdała jego prośba, zaprzęgnął dwa konie do rydwanu i odjechali.
Zaratustra nie mógł się pogodzić z wieloma panującymi zwyczajami ustalonymi przez kapłanów ; były one dla niego nie do przyjęcia.
Widząc codziennie kapłanów wykonujących rytuały w świątyniach, coraz bardziej czuł zaniepokojenie i oddalanie się od wiary przodków. Przesądy, strach i zewnętrzna świętość spowodowała, że zaczął wątpić w zasady tradycyjnej religii, w której się urodził.
W jego głowie gromadziły się wątpliwości i trapiły go pytania, które pozostawały bez odpowiedzi. Żywo reagował na ludzkie cierpienie, jęki i westchnienia strapionych ludzi. Jego ducha i umysł uciskało przygnębienie na widok ciemnej strony ludzkiego życia. Cierpiał na widok cierpienia i powszechnie panującego ubóstwa ; oczami pełnymi łez żył z dnia na dzień myśląc i rozmyślając nad nieszczęściami świata.

DOBRA NAUKA 6, 1-24

Czuł, że musi zrobić o wiele więcej na świecie ; w jego umyśle pojawiła się myśl o wyruszeniu w poszukiwaniu prawdy. Zdecydował jednak, że zanim podejmie ten krok, porozmawia ze swoim nauczycielem.
Udał się do niego i zapytał :
-,, Nauczycielu mój, powiedz, co daje ludziom uczestniczenie w rytuałach i jaka nauka z nich wypływa, czego uczą ludzi znaki bogów. Na nich i znakach opieramy naszą wiarę w chwilach niedoli i smutku, bo człowiek potrzebuje, żeby jakaś potężna istota była nad nim i aby wysłuchała głosu proszącego o pomoc, ale też ich bliższe poznanie może dać niezmierną potęgę ".
Wówczas Zaratustra zapytał :
_,, A dlaczego nie prawo, lecz tylko niezrozumiale dla ludzi rytuały i znaki ?".
Nauczyciel odpowiedział :
-,, Widzisz Zaratustro, Prawo wszystkim ludziom nie wystarczy, bo ludzie lubią cuda i potrzebują ich.
Prawda im nie wystarcza, bo niewielu może ją zrozumieć".
Odpowiedział wtedy Zaratustra :
-,, Nauczycielu, ja ziemskiej potęgi nie pragnę, a tylko poznanie Tego, który rządzi światem i zrozumienia Prawa, co ludziom szczęście może dać na ziemi i poza nią".
Wówczas nauczyciel odrzekł :
-,, Zaratustro, czyń więc to, co duch ci wslazuje, a umysł docieka ; daj Go poznać ślepym dzieciom jego".
I tak podjął decyzję.
Zaratustra poprosił więc o pozwolenie swojego ojca, który znając boskie przeznaczenie swego syna, zgodził się, choć niechętnie.
Kiedy zapytał Zaratustrę o to, co chciałby z jego posiadłości. Zaratustra odrzekł :
-,, Ojcze, chciałbym otrzymać tylko pas".
To pokazało, że Zaratustra był chętny do przyjęcia dobrych nauk i praktyk z dawnych wierzeń swoich przodków, w których się urodził i wzrastał. I tak w wieku dwudziestu lat dokonał wyboru ; postanowił opuścić dom swojego rodu i poszukać tej, której czuł niedosyt - Prawdy. Podróżując, odwiedzał miasta i wioski. W końcu udał się do świątyni natury, w której duch może obcować z otaczającą go ciszą. Majestatyczne widoki gór to miejsce do którego udał się Zaratustra. Tam z dala od ludzkiego dźwięku, który rozpraszał jego myśli, oddychał i oddawał się rozmyślaniom, a otaczająca go natura ubogacała jego osobiste doświadczenia.
Zaratustra rozważał istotę boskości, anomalie życia i ludzkie przeznaczenie po śmierci. Tu, w tej wielkiej i chwalebnej świątyni natury, zbudowanej przez boskie ręce, jego oczy ducha zobaczyły, czego oczy ludzkie nie widziały. W tym sanktuarium przemówił uroczysty głos boskiego namiestnika, którego usłyszał.
Jego myśli z wolna zaczęły opuszczać ziemię i jej sprawy, a unosić się ku głębi niebianskiej mądrości.


OBJAWIENIE
AHURA MAZDY

Okres odosobnienia trwający 10 lat na górze Elbrus, zwanej górą Boskiej Myśli.
Przebywa tam wśród płonącego ognia i bliskiej obecności Boga.

Pewnego dnia Zaratustra brodził przez rzekę Daiti, a było to w dniu poprzedzającym uroczyste obchody Nowego Roku. W pewnej chwili stanęła przed nim postać, która była samym światłem, a która objawiła się jako Vohu Manah (Dobra Myśl), jeden z Ameszaspandów ; wówczas zapytał Zaratustrę :
-,, Kim jesteś? I co jest twoim głównym pragnieniem i staraniem w twoim życiu? ".
Zaratustra odpowiedział :
-,, Jestem Zaratustra Spitama, syn Pouruszaspy. Prawość i czynienie dobra jest moim pragnieniem, chciałbym też być pewien, jaka jest wola Boża, by móc postępować według niej i pouczać o niej innych".
-,, O Zaratustro z rodu Spitamów, powiedz, co jest twoim największym zmartwieniem i jaka jest twoja potrzeba, gdy stajesz się bardzo przygnębiony? Co jest twoim głównym celem i pragnieniem?".
Zaratustra wówczas odpowiedział :
-,, Moim głównym celem jest pragnienie sprawiedliwości przede wszystkim ; a prawość jest moim pragnieniem. Jestem cierpiącym poszukiwaczem sprawiedliwości".

WIZJA AHURA MAZDY

Jakiś czas później jaśniejąca postać, jaką był Dobry Umysł, pomógł Zaratustrze odrzucić jego cielesną powłokę i uniesiony w zachwyceniu znalazł się przed Najwyższym i Najświętszym Bogiem Ahura Mazdą w Jego siedzibie, gdzie nie widział własnego cienia że względu na bask Świętych Nieśmiertelnych rzekł do Zaratustry :
-,, Do Praw świętej istoty jest noszenie świętego pasa. Jest to obowiązkiem kobiety, jak i mężczyzny. Czynią niewłaściwie, gdy go nie noszą ".
Wówczas podszedł Vohu Manah, Dobra Myśl, który opiekuje się bydłem i pomaga człowiekowi dobrze myśleć i rozumieć sprawy doczesne i wieczne.
Poprosił Zaratustrę, aby dbał o zwierzęta i aby je chronił.
Duch Święty dobry Duch, który dba o człowieka. Należyty Ład opiekuje się ogniem i reprezentuje najlepszą prawdę i porządek oraz pomaga człowiekowi prawdomównym i żyć w porządku. Chroni święty Ogień i wszystkie święte ognie na ziemi.
Zwycięskie Panowanie opiekuje się niebem, oznacza pożądaną moc i pomaga człowiekowi być potężnym i silnym, aby mógl uczynić więcej dobra.
Święta (Pobożna) Cierpliwość opiekuje się ziemią i metalami, oznacza oddanie i pomaga człowiekowi być posłusznym i pracowitym. Chordad czyli zdrowie, opiekuje się wodą, oznacza doskonałość i pomaga człowiekowi być bardzo dobrym w swojej pracy. Ameretat, Nieśmiertelność, opiekuje się roślinami.
Oznacza nieśmiertelność i pomaga zachować dobre dzieła Boga. Przesłaniem Świętych Nieśmiertelnych danych Zaratustrze, było życie człowieka w zgodzie z naturą.
Na początku Matka Ziemia nie była szczęśliwa i lamentowała z powodu wyrządzanych jej szkód, mówiąc :
-,, Dlaczego mnie stworzyłeś Dlaczego mnie ukształtowałeś?
Gniewa mnie gwałt, okrucieństwo i dzikość. Nie mam żadnego obrońcy poza Tobą, poślij mi proszą, wybawiciela ''.
Matka Ziemia potrzebowała potężnego króla, aby zapanował nad szalejącym zniszczeniem, lecz w końcu uświadomiła sobie, że świat potrzebuje duchowej mocy, a nie potęgi króla.
,, Khshmaibya geush urva gerezda kahmai ma thawarozhdum ke ma tashat ;
a ma aeshemo hazascha reno,
ahushuya dareshcha teriskcha ;
Noit moi vasta khshmat anyo, atha moi sasta vohu vastrya ".
Zaratustra widział Ahura Mazdę jako tego, który jest Mądry i jako tego, który wszystko stworzył.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

27 czerwca 2020, 18:11

ATOMIS50 pisze:
21 marca 2020, 14:40

21 BRZEŹNIA (MARCA)
Ważne wydarzenia przekazane naszym przez przodków
Fragment z,, KSIĘGI OSTATKOW - ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA ''.

A z pamięci naszej niech nie uchodzą wydarzenia, które Ahura Mazda przekazał Zaratustrze ;które z pokolenia na pokolenie były starannie przekazywane. Kiedy Zaratustra zapytał Ahura Mazda, dlaczego dzień Nowego Roku jest większy i lepszy, bardziej wzniosły niż inne dni, wtedy w odpowiedzi Bóg Mądrości opowiedział o niektórych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w tym dniu
Ciało żywego stworzenia zostało ożywione w tym dniu. W tym dniu zaistniał Kajomars, który dał początek ludowi aryjskiemu. Maszja i Maszjana narodzili się w tym dniu.
Tego dnia Kajomars stoczył bitwę z armią dewow w której zginął syn Angru Mainju.
Na świecie pojawił się Huszang, Wczesny Prawodawca. Tego dnia Sprawiedliwy Król Jima uczynił świat nieśmiertelnym i nieulegajacym rozkładowi.
W tym dniu król Feridun podzielił swoje królestwo pomiędzy swoich trzech synów. A zgodnie z przekazami Pisma :w tym dniu rozpoczął panowanie król Lohrash, ojciec króla Wisztaspy.
W tym dniu Zaratustrze objawił się Ahura Mazda, któremu przekazał objawienie.
W tym dniu Zaratustrze król Wisztaspa przyjął wiarę w Ahura Mazde i objawienia dane przez Zaratustre.
W tym dniu przy końcu czasu zostanie odnowione Prawo Ahury Mazdy i pojawi się odnowiciel starej aryjskiej wiary.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

28 czerwca 2020, 06:32

DOBRA NAUKA 13, 1-6

WYZNANIE ZARATUSTRY

-,, Urodziłem się jako Spitama, Aryjczyk, nazywam się Zaratustra.
Przynoszę Prawo Boga i wiedzę o tym Prawie. Przynoszę prawdziwą adorację i oddanie Bogu.
Przychodzę głosić Sąd Boży i życzę wam poranku dnia, w którym Bóg wskrzesi i osądzi ludzi. Jestem Posłańcem Boga i Boga całego stworzenia.
Moim Bogiem jest Ahura Mazda, Pan Mądrości. "
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

29 czerwca 2020, 08:40

DOBRA NAUKA 10, 1-15

Święty Bóg, Ahura Mazda, przekazał Zaratustrze drzewo cyprysowe, reprezentujące mądrość i pokój zrodzony z dobrej drogi Mazda jasny.
-,, Jesteś teraz gotowy, Zaratustro. Idź do świata, wypędzaj dewy i czarowników.
Uświadom i przekaż ludziom, że istnieje tylko jedna prawdziwa i Najwyższa Istota.
Nic nie istniało przede mną i wszystko istnieje przeze mnie. Byłem, Jestem i pozostanę w wieczności. Jestem Światłem, Prawdą i Mądrością. Ode mnie pochodzi cała władza ; Jestem Stwórcą, Obrońcą i Władcą Wszechświata ; Jestem Wszechobecny i Tym, który jest Najbardziej dobroczynnym i miłosiernym, Jestem, który Jestem. Idź Zaratustro - idź, Ja cię posyłam, powiedz to ludziom ".
Zaratustra został ustanowiony Najwyższym kapłanem Ahura Mazdy na ziemi.
Został uzbrojony w pancerz sprawiedliwości oraz duchową broń - Prawo Ahura Mazdy. W ten sposób pokonywał zło, zmuszając je do ucieczki.
Zaratustra otrzymał też w darze całą mądrość i sekrety wszechświata, które zostały mu objawione w dwudziestu jeden księgach.
Duchowy ogromny Ogień, który nie wydzielał dymu.
To było jak duchowe berło duchowego monarchy. Kiedy objawienie się zakończyło, Święci Nieśmiertelni obdarzyli go niezwykłymi duchowymi darami, a każdy z nich poprosił Zaratustrę, by zaniósł ludzkości przesłanie.
Wohu Manah powiedział mu także o Wrogim Duchu (Angra Mainju), a także o Prawdzie ( Aszy) i kłamstwie ( Druju).
Oświecony Zaratustra postanowił spędzić życie, opowiadając ludziom o Prawdzie (Aszy) ; wizje te oświeciły go w pełni, przemieniając go w tego, który przynosi Słowo Boże.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

29 czerwca 2020, 14:10

,, NIECH ŚWIĘTY OGIEŃ PŁONIE W KAŻDYM DOMU ".
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

29 czerwca 2020, 17:05

DOBRA NAUKA 13, 1-6

WYZNANIE ZARATUSTRY

-,, Urodziłem się jako Spitama, Aryjczyk, nazywam się Zaratustra.
Przynoszę Prawo Boga i wiedzę o tym Prawie. Przynoszę prawdziwą adorację i oddanie Bogu.
Przychodzę głosić Sąd Boży i życzę wam poranku dnia, w którym Bóg wskrzesi i osądzi ludzi. Jestem Posłańcem Boga i Boga całego stworzenia.
Moim Bogiem jest Ahura Mazda, Pan Mądrości. "
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

30 czerwca 2020, 09:55

ATOMIS50 pisze:
29 czerwca 2020, 14:10
,, NIECH ŚWIĘTY OGIEŃ PŁONIE W KAŻDYM DOMU ".


,, SPRAWIEDLIWOŚĆ ŚWIECI W ŁACHMANACH W CHACIE UBOGICH "".
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

30 czerwca 2020, 10:03

,, Jak wola Pana jest Prawem Sprawiedliwości, taka też jest wola duchowego przywódcy dzięki jego sprawiedliwości. Dar Dobrego Umysłu jest dla wszystkich, którzy pracują zgodnie z wolą Ahura Mazdy.
Królestwo nieba Ahury jest dla tego, który pomaga biednym. "
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 548
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

30 czerwca 2020, 22:45

O DUMIE ".

,, Duma żywi się próżnością i rozwija się wraz z narodzinami, zaszczytami, bogactwem i władzą. Dumni z bogactw i posiadania wielu dóbr nie wiedzą, jak zmienny i ulotny jest cały majątek.
Jest jak kwiat, który dumnie kwitnie, ale z czasem blaknie i chyli się ku upadkowi.
Duma przynosi upadek wielkich na ziemi, a ci, którzy okazują pokorę, są wywyższeni, podczas gdy dumi są upokorzeni.
Pokora ma współczucie, miłosierdzie, łagodność i poświęcenie dla swoich towarzyszy ; pycha jest wykorzystywana do surowości, zuchwalości, bezduszności i egoizmu.
Pokorny duch prosi o przebaczenie za krzywdy dokonane w życiu, podczas gdy duma odmawia pochylenia głowy, aby zwrócić się do Boga i zaniechać czynionej niegodziwości.
Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli osiągnąć dumę, to niech ona będzie z powodu czynienia dobroci.
Pokora porusza się w prostocie i pięknie wygląda, natomiast brzydota pychy, pomimo jej pięknych ozdób, pozostaje na zawsze.
Bogactwo świeci bardziej w stroju pokory niż w dumie. Pokora jest bardziej sprawiedliwa w łachmanach niż pycha w złotych szatach.
Prośmy AHURĘ MAZDĘ, aby patrzeć z pokorą na to, co przed nami i na to, co jeszcze nie zostało osiągnięte.
Nie bądźmy dumni i niedostępni dla ubogich ; uczmy się bycia pokornymi wśród wielkich i małych, bogatych i biednych, wszystkich jednakowo. Niech uczyni nas łagodnymi i zainspiruje nas do naśladowania pełnej wdzięku pokory Zaratustry.
A królestwo i JEGO wola, niech stanie się naszym udziałem.

Ks. Zgr. 14 1-14
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
ODPOWIEDZ

Wróć do „Rozwój duchowy”