ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA

DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

28 lutego 2020, 15:05

Ty który sprawujesz władzę .

O Ahura Mazdo! Ty który sprawujesz zgodnie z Twoją wolą władzę nad swoim stworzeniem .
Który rządzisz i opiekujesz się drzewami i roślinami , zraszając je wodą ; a zwierzęta mogą cieszyć się z obfitości paszy.
Całe dobre stworzenie cieszy się wszelkim dobrem pochodzącym z czystości !
Niech sprawiedliwi panują nad ludem ;
niech nie rządzą nami źli ludzie.
Niech naszym krajem rządzi dobry władca!
Powierzamy go Tobie , o Ahura Mazdo ,i sprawiedliwości ,która jest najlepsza.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

28 lutego 2020, 15:36

,,Strzegąc naszego domu."

Mój kraj jest moim domem.
Ta ziemia jest moim domem.
Tu urodzili się moi przodkowie.
Moje ciało jest domem mojego ducha ;
w nim rodzą się dobre myśli prowadzące
ku dobru .
Jeśli mój kraj jest niszczony , to jest niszczony przez ludzi o złych myślach.
Jeśli do mojego domu wdziera się kłótnia i gniew ,to jest dzielony przez złą myśl .
Jeśli mój duch jest niespokojny to przez wpływ złych myśli i pragnień.
Niech Boskie Światło mądrości Ahury da wolność od zła .
Niech oczyści mój kraj od niszczenia , mój dom od kłótni i gniewu , mojego ducha od złych myśli i pragnień .
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

28 lutego 2020, 16:58

,,O odrzuceniu tego , co szkodliwe w naszym życiu ".

Niech chwała Ahura Mazdy ,jego splendor , Majestat i Chwała wzrasta !
Niech chwała będzie czystości , która darzy zdrowiem.
Zaciskamy szczęki węża i jego wszelkie podobizny , tak że nie mogą zaszkodzić mojemu domowi .
Niech w nim będzie świętowane zdrowie .
Wzywamy Cię , o Święty Ahuro !
Wzywamy chwalebną moc naszych Przodków , podobną do siły kowala .
Zaciskamy szczęki wilka i wszystkich jemu podobnych ; znanych i nieznanych ,aby nie wyrządzały szkody naszym domom ! Niech moc Ahury , ktora wspomagala królów aryjskich ; ktora wspomagala Zaratustrę ; która wspomagala wierzących wszystkich pokoleń , aby i mnie wspomogła w mojej walce.!
Wszelki ucisk i utrapienie; ból i cierpienie;
wszelkie zło emanujące z dewów ; wszelkie balwochwalstwo i zło z niego emanujące ; niech zostaną pokonane i stały się bezsilne !
O Ahuro ! Ty który dajesz wzrost ludziom i dobremu stworzeniu ; tym którzy podążają drogą Dobrej Nauki ; dopomóż mi ,aby zawsze chodzić Drogą Sprawiedliwości.
NIECH TAK ZOSTANIE !
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

29 lutego 2020, 16:41

,,O POTRZEBIE ZMIANY".

O Ahura Mazdo !
Ty ,który zawsze jesteś taki sam i trwasz wiecznie.
Niech w miejscach naszej pracy, w domach i gdziekolwiek rządzi uprzejmość nad grubianstwem ; pokój nad zamieszaniem.
Aby poprzez nie wzrastać w dobroci przez Dobrą Myśl.
Aby nasze dzieła mogły wzrastać.
Niech chwała szczęścia i dobrobyt nigdy nie opuszczają tych miejsc!
Aby nasze dzieci zdrowe i utalentowane , nigdy nie zapomniały , że dążenie do dobrobytu jest przez dobroć i czystość. Niech w nich będzie coraz mniej niepożądanych i coraz więcej dobrych rzeczy .
Aby człowiek przez poznanie dobrych rzeczy mógł poznać Ciebie ; pełnię dobra i źródło dobra.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

29 lutego 2020, 16:54

,, O POMOC W WALCE ZE ZŁEM".

Pozdrawiamy Cię , O Ahuro , twórco wszystkiego dobrego.
Boże piękna,czystości i światła .
Naucz nas jak zwalczać czyny ciemności , czynione za dnia ; jak walczyć z potomstwem węża , pochodzącym z ciemności ; Angru Majniu i jego dzikimi hordami zła. Udziel nam o Jasny Ahuro, siły i mądrości .W szeregach walczących ze złem stoimy , przygotowani , by odeprzeć jego ataki ; z wiernością Twojemu Prawu do końca.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

01 marca 2020, 13:20

,, ABY NIGDY NIE ZGASŁ ".

Ogień Ahury to moc stworzona przez Niego ,by Aryjczycy żyli w dobrobycie , cieszyli się królewskim szczęściem.
Aby płonął w domu ,by ten mógł wzrastać przez długi czas aż do dnia ostatecznej potężnej odnowy w Wielkim Dniu . Niech Twój święty OGIEŃ , o Mazdo przynosi nam obfitość, radość i pokój ducha, i mądrość , która jest wszechstronna , wielka i niezniszczalna. Niech obdarzy potomstwem , które , gdy podrośnie ,daje wsparcie rodzicom, które gdy dojrzeje , rządzi regionem, nosi pas Święty , bogaty w dobre uczynki , wyzwala z niewoli ; jest dobrego zrozumienia ; które mogą umocnić mój dom, wieś , miasto i kraj .
Ogień który jest światłem sprawiedliwych, bym mógł spełnić me pragnienia te obecne i te na wieczność; i aby osiągnąć dobrą nagrodę i szczęście mojego ducha.
O Mazdo !
Iskrami Twojego świętego Ognia , ożywiasz naszego ducha .
Zlowrogie dewy wyją i wrzeszcza na jego widok . Nimi smutek przemieniasz w radość.
O Ty , który stoisz na straży naszego ducha; jak wartownik strzegący największego skarbu . Który jesteś pełen dobrych umiejętności; pokaż nam nieskazitelną ścieżkę czystości ;
Ty ,który uzdrawiasz nasze bolączki Twoim Słowem nazwales nas swoim Imieniem ; szlachetnym Słowem , które posłałeś , aby dobro na ziemi czyniło ; zło zwalczało , mocą Twojego przedwiecznego Prawa Aszy.
Tęsknimy za Twoim spojrzeniem w świętych płomieniach, podczas gdy wymawiamy wzniosłe słowa Twojej chwały.
Oby święty Ogień nie gasł w naszych domach ; ten , który pobudza nas do działań, który wzmacnia naszego ducha . Niech nasze życie będzie radosne , a szczęściem i blogostanem obdarzony ten , kto nocą wstaje i podsyca płomienie ognia ,by w ten sposób wypełnić Prawo.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

01 marca 2020, 15:19

Niech do mojego domu zawita moc i siła pobożności. Niech siła Boskiego Prawa Porządku wprowadzi ład zamiast nieładu;
sprawiedliwość zamiast niesprawiedliwości. Niech postępowanie według Prawa Ahury nigdy nie zostanie wykorzenione z mojego domu . Niech Święci Nieśmiertelni ,którzy są nosicielami Sprawiedliwych lekarstw , przybędą mi z pomocą . Niech Boska wiedza osiądzie w nim ,aby dobro mogło sięgnąć szczytów gór; a zło zostało złamane i odrzucone.
Niech Prawo Dobra obezwładni ducha nieposłuszeństwa, ducha zazdrości, niezgody i niech pochłonie wszystko to co szkodliwe i niekorzystne . Niech miłość i życzliwość obezwladnią kłótnie i podziały.
Niech prawdziwie wypowiedziane słowo obezwładni fałszywe słowo wypaczające
Prawdę ! Pokora obezwładni dumę.
Słowo Prawdy zwycięży fałszywą mowę nierozumnych.
Niech mój dom stanie się oddany i pełny miłości wobec Ahury.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

01 marca 2020, 16:03

REZA 17

W imię Boga chwalę i wywyższam Stwórcę , AHURA MAZDĘ; Chwalebnego,
wszechwiedzącego,Stwórcę,Pana Panów,
Króla nad wszystkimi królami,
czujnego,
dawcę chleba codziennego,
potężnego,
silnego,
wiecznego,
przebaczającego ,
miłosiernego,
kochającego,
mądrego ,
Świętego i Karmiącego , jego sprawiedliwe królestwo jest niezniszczalne.
Niech majestat i chwała Ahura Mazdy Dobroczynnego Pana, wzrasta.
Niech nadejdzie nieśmiertelność.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

04 marca 2020, 11:05

DZIEJE STAROŻYTNYCH ARYJCZYKÓW

1. Prastare to czasy , dawne historie których spisanie ze wszystkimi szczegółami zajełoby sto lat , a może i dłużej . Te zaś , które uwagą powinny być otoczone, zostają uwiecznione, by o nich pamiętać.
Niech nie uchodzą one twojej uwadze, nawet gdy będą mówić ,że to dzieje otulone tajemnicą czasu.
A były to czasy heroizmu , epoki siły , nieokielzanej odwagi , kiedy siła mężczyzn i kobiet była czysta jak światło , a wszyscy chodzący w sprawiedliwości ,toczyli wojnę ze złem , walcząc o dobro swojego ludu i dzieci.
Pas święty z dumą noszony stale im przypominał , że z rodu królów pochodzi i kapłańską służbę czynią ,gdy Prawa przez nich ustanowione w natchnieniu przez Boga MAZDĘ spełniają.
To miejsce na ziemi było zamieszkane przez ludzi, którzy dumnie siebie nazywali Aryjczykami . Mówiąc o sobie w ten sposób , mieli na myśli ludzi czystych i szlachetnych. Stanowili pierwszy cywilizowany lud w historii świata.
Wielcy królowie rządzili Aryjczykami w tamtej epoce. Na dźwięk rogu gromadzili się na łąkach, lasach i górach , by odprawiać pobożne ceremonie. Składali proste ofiary, to czym natura ich obdarowała , świętemu Ogniowi, palącymi się na ołtarzu pośrodku nich ,gdzie kapłan nauki MAZDY słowa Mądrości wyjaśniał .
Z gorliwością , ze wzniesionymi rękami przed płomieniem , wymawiali starożytne słowa chwały i uwielbienia . Czcili AHURĘ MAZDĘ i JEGO święty OGIEŃ, dziękując za wodę , ziemię, rośliny dające pożywienie i wierne zwierzęta na ziemi ; dziękowano za piękno słońca i nocny blask księżyca , za gwiazdy błyszczące na jasnym niebie.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

04 marca 2020, 17:01

,, Śpiewali z miłością i oddaniem , gdyż te cenne rzeczy zostały uczynione przez AHURĘ ,aby pomagały człowiekowi.
Za przestępstwo były uważane składane nieczyste dary ; zwierząt w ofierze nie zabijano.
Przestrzegali zasad czystości ciała i ducha , a także chronili otaczającą ich przyrodę .
Dzieci były wychowywane przez rodziców, aby być w przyszłości pożytecznymi dla wspólnoty i stać się wojownikami Ahura Mazdy , broniącymi dobroci i walczącymi że złem na świecie. Aryjczyk zawsze był posłuszny woli swoich przodków i podążał ścieżką , którą oni podążali .
Z końcem dnia gromadzili się na dziedzińcu , gdzie razem śpiewali i tańczyli przy wtórze bebenków ,pisać dalej i trabek w radości, w świetle pochodni wznosząc dzięki AHURZE.
Od niepamiętnych czasów Aryjczycy zawsze byli przepełnieni radością życia śpiewanie hymnów raz na dzień przed Świętym Ogniem było obowiązkiem każdej rodziny; Aryjczycy oddawali hołd Ogniu jako temu ,który oczyszcza , traktując go, jako najczystszy potężny symbol Boga MAZDY.
Zainspirowało to Aryjczyków do większej czystości i bohaterstwa . Rodzina starała się , aby majestatyczny Ogień zawsze palił się w ich domostwie i by mogli pozostać pod jego oczyszczającym wpływem .
Aryjczycy byli szlachetni , żyjąc Prawem sprawiedliwości. Kapłani , których szanowali nie byli bogami , ale od Boga Mazdy posłanymi; ludźmi zwykłymi, choć bardziej obeznanymi w sprawach myśli i ducha. Mówi ono , że szlachetnym Aryjczykiem jest ten kto przestrzega Prawa sprawiedliwości. To najważniejsze prawo obejmowało : bezwarunkowe posłuszeństwo wobec rodziców i nauczycieli , szacunek dla osób starszych, ochronę i niezanieczyszczanie wody ,ognia i domu ,obronę swojej rodziny i przyjaciół, aby nie ścigać uciekającego wroga, nigdy nie podnosić ręki na kobiety i dzieci, dać pełną ochronę każdemu, kto prosi o schronienie."
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

04 marca 2020, 19:23

,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

08 marca 2020, 16:02

ŻYCIE CODZIENNE


3.
,,Większość Aryjczyków prowadziła osiadły tryb życia .
Z pierwszymi promieniami słońca rozpoczynali przygotowania do swoich codziennych zajęć .
Po założeniu świętego pasa i odmowieniu prastarych hymnów przed domowym świętym Ogniem zaczynali pracę , którą kończyli wraz z nastaniem wieczoru .
Gdy urodziło się dziecko ,rodzice przynosili je do kapłana , by ten w obecności świętego Ognia wypowiedział starożytne słowa Mądrości, prosząc o ochronę , zdrowie, mądrość i odwagę.
Gdy zaś ktoś chorował , do domowego ognia dodawano ziół zdrowotnych , których zapach unosił się w powietrzu , mając przynieść ulgę choremu.
Zmarłymi zajmowali się wyznaczeni do tego ludzie, którzy ciało bez życia przygotowali do pochówku.
Czas z dala od pracy przeznaczano na naprawy uszkodzonych narzędzi rolniczych , łodzi rybackich cerowanie ubrań , robienie strzał do łuków i przygotowanie posiłków ; dzieci poznawały instrumenty muzyczne i pod okiem nauczycieli zdobywaly wiedzę.
Każdy bez zazdrości , szanował własność drugiego . Przestrzegano ustanowionych okresów świąt , do których się należycie przygotowywano i pilnowano praw tradycji.
Byli odporni na ciepło , zimno, deszcz, czy brak jedzenia . Nie pili mocnych trunków ani się nie upijali, a niewiastom nie wolno było ich spożywać,
Chodzili też do pobliskich lasów, aby przynieść drewno do ogniska, które paliło się przez cały czas.
UPRAWY I ŻYWIENIE -- uprawiano proso, owies , jęczmień, pszenicę, cebulę i wiele innych użytecznych roślin. Wypiekali chleb ,a z mleka robiono masło i ser. Żywiono się kaszą, którą gotowano i mieszano z mlekiem , a także z rybami i mięsem. Zajmowali się wyrobem garnków glinianych i waz , używając do tego koła garncarskiego . Rysowali na nich różne symbole, np. słońca , ziaren do uprawy, swastyki czy rydwanow."
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

09 marca 2020, 17:14

4.
Z hodowanych owiec pozyskiwali wełnę , z której wyrabiali odzież . Rzeźbili w kości , wydobywali srebro , złoto ,szlachetne kamienie, wykonując z nich różne ozdoby , sprzedając je potem wędrownym kupcom . Zajmowano się kowalstwem , stolarstwem wyrabiano siekiery i narzędzia potrzebne do prac w polu.
Kamieniarstwo służyło do wykładania piwnic murów obronnych i rowów. Handlowano wykonanymi z miedzi i brązu przedmiotami.
Kobiety zajmowały się wyrobem biżuterii, którą chętnie się ozdabiały . Na rzekach powstawały tamy , budowali kanały nawadniające, aby dostarczyć wodę na swoje pola , budowali też zagrody , studnie i piece . W okresie żniw , intensywnego wypasu zwierząt, trzeba było podzielić wiele różnych obowiązków .
Z gliny wyrabiali cegły do murów obronnych i mieszkań w kolorach jasnozółtym , zielonym i niekiedy w czerwonym kolorze gliny ".
www.wfw.com.pl
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

10 marca 2020, 08:36

REZA 39

Chwała Temu , który jest Dawcą wiedzy ".

Udziel nam ,o Mazdo ,wiedzy ,która pomaga żyć w sposób i zgodnie z Twoim Prawem ,o Ahuro !
Przez którą pokonamy wszelkie zło z wewnątrz i wokół nas;
która czyni nas odpornymi na zranienie i krzywdę; Ty o Mazdo , jesteś Dawcą tej wiedzy , która daje światło duchowej siły i jest lekarstwem dla ciała.
Okaż nam twoją wspaniałośc i niech ta siła w nas wzrasta ! Odwieczny Zwyciężco, Ty który jesteś źródłem wiedzy , przyjdź nam z pomocą !
Kiedy jej udzielasz temu , który Cię o nią prosi;
a który okazuje posłuszeństwo Twojemu prawu . Wtedy objawia się największą potęga ; triumfuje siła nad mocami zła .
To poprzez nią nasi przodkowie mogli przezwyciężyć przeszkody jakie stawały na ich drodze ku dostatkowi . To przez nią wielcy królowie Aryjscy walczyli ze złem pod każdą postacią.
To ona świadczy o królewskiej godności twojego ludu. Ona też zostanie na nowo objawiona przy końcu czasów. Twa chwała , którą obdarzasz , by zło zastępować dobrem ;pokonuje bolączki i krzywdę wyrządzoną przez dewy , którzy praktykują nocą nieczystośc ; wróżbiarzy; tyranów i tych którzy odmawiają widzenia Prawdy ; pomimo że mają dobre oczy ; i tych którzy słuchania prawdy pomimo dobrych uszu.
Tobie oddajemy cześć zgodnie z pierwszym Prawem , które ustanowiłeś na zawsze, o Ahuro!
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

11 marca 2020, 17:59

REZA 32

,,Pragniemy Cię widzieć ! "".

Zbliż się do nas ,o Ahuro !
Dzięki naszemu oddaniu poslij , nam siłę,
najbardziej szczodry duchu o Mazdo!
Za nasze słowa uwielbienia i potężną siłę , którą jest Twoje Prawo ,
Władco wszelkiego dobra !
Okaz nam łaskę, aby widzieć Cię w pełni i stać się uczestnikami Twojego królestwa ; otrzymywać hojną nagrodę za oddanie Tobie.
Twoim świętym Prawem wzmocnij naszego ducha!
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

21 marca 2020, 08:25

21 BRZEŹNIA (MARCA)
Ważne wydarzenia przekazane naszym przez przodków
Fragment z,, KSIĘGI OSTATKOW - ŚWIĘTA KSIĘGA SŁOWIAN AWESTA ''.

A z pamięci naszej niech nie uchodzą wydarzenia, które Ahura Mazda przekazał Zaratustrze ;które z pokolenia na pokolenie były starannie przekazywane. Kiedy Zaratustra zapytał Ahura Mazda, dlaczego dzień Nowego Roku jest większy i lepszy, bardziej wzniosły niż inne dni, wtedy w odpowiedzi Bóg Mądrości opowiedział o niektórych ważnych wydarzeniach, które miały miejsce w tym dniu
Ciało żywego stworzenia zostało ożywione w tym dniu. W tym dniu zaistniał Kajomars, który dał początek ludowi aryjskiemu. Maszja i Maszjana narodzili się w tym dniu.
Tego dnia Kajomars stoczył bitwę z armią dewow w której zginął syn Angru Mainju.
Na świecie pojawił się Huszang, Wczesny Prawodawca. Tego dnia Sprawiedliwy Król Jima uczynił świat nieśmiertelnym i nieulegajacym rozkładowi.
W tym dniu król Feridun podzielił swoje królestwo pomiędzy swoich trzech synów. A zgodnie z przekazami Pisma :w tym dniu rozpoczął panowanie król Lohrash, ojciec króla Wisztaspy.
W tym dniu Zaratustrze objawił się Ahura Mazda, któremu przekazał objawienie.
W tym dniu Zaratustrze król Wisztaspa przyjął wiarę w Ahura Mazde i objawienia dane przez Zaratustre.
W tym dniu przy końcu czasu zostanie odnowione Prawo Ahury Mazdy i pojawi się odnowiciel starej aryjskiej wiary.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

21 marca 2020, 14:40

,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

25 marca 2020, 08:01

,, Pierwszym Duchem Świętym był Duch Mocy, który był strażnikiem nieba. Wtedy Mądry Pan stworzył Pokój i Doskonałość, który stał się obrońcą wód.
Następnym był Święte Oddanie, strzegący ziemi.
Nieśmiertelność stała się obrońcą ziemi ; Dobry Umysł postanowił chronić zwierzęta, a Sprawiedliwość stała się strażnikiem Ognia.
W końcu Mądry Pan uczynił Swojego Ducha Świętego opiekunem ludzkości.
Gdy Angra Mainju zobaczył Świętych Niesmiertelnych Mądrego Pana, wpadł we wściekłość.
,,Prażrodlo ``-Awesta Święta Księga Słowian _fragment
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

26 marca 2020, 16:33

Starożytni Aryjczycy - cel grupy
Głównym celem tej grupy jest omawianie, promowanie i pouczanie Słowian na różne tematy związane z historią, filozofią oraz podstawowymi naukami Zaratustry i jego nauczania. Promowanie nauk Świętej Awesty, będącej głównym źródłem wiary Zoroastrian Mazdajasny znanych również na zachodzie jako „zaratusztrianizm”.

Ta grupa ma na celu szerzenie i inspirowanie wzajemnej dobroci, inspirowanie każdego z nas do kultywowania i podtrzymywania trzech głównych filarów naszej wiary Dobrych Myśli, Dobrych Słów i Dobrych Uczynków każdego dnia.

Główną zaletą tej grupy jest to, że chce ona inspirować wszystkich prawych i szlachetnych mężczyzn i kobiet, bez względu na to, czy są wyznawcami Ahura Mazdy i naśladowcami Zaratustry, czy innego systemu wierzeń, do dobrego życia na ziemi zgodnie z prawem Aszy i wolą niestworzonego Stwórcy Ahura Mazdy.

Wszystkich poszukujących wyższych form duchowej prawdy i mądrości zapraszamy do przyłączenia się do grupy i naszej wiary ahurycznej.

W grupie są również mile widziane osoby, które chcą się dowiedzieć się o podstawach naszej wiary i naukach Zaratustry.

Zasady obowiązujące w grupie:
Zasada 1. Tematy muszą być ściśle powiązane z historią, filozofią i naukami wiary ahurycznej i/lub jej relacji / porównania z innymi indoeuropejskimi wyznaniami, kulturami, tradycjami, obyczajami, obrzędami i nurtami myślowymi.

Zasada 2. W tej grupie dozwolone są tylko dobre słowa i pozytywne słowa. Żadne negatywne, złe słowa, pasywna agresja, nienawiść czy oszczerstwa nie będą tolerowane.

Zasada 3. Myśl dobrze, mów dobre słowa i czyń dobre uczynki, abyśmy mogli zainspirować innych do podążania naszymi śladami. Naszym obowiązkiem jako strażników starożytnego Płomienia Boga jest bycie światłem i Prawdą dla reszty cywilizacji.
,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
DAE avatar
ATOMIS50
Posty: 271
Rejestracja: 18 grudnia 2019, 16:32
Lokalizacja: Polska

26 marca 2020, 17:29

,, PŁOMIEŃ WIECZNEJ MĄDROŚCI ".

,,O AHURA MAZDO TWOJA MĄDROŚĆ JEST PRADAWNA I NAJWYŻSZA ".

,, BĄDŹMY JEDNYMI Z TYCH ,
KTÓRZY ODNAWIAJĄ ŚWIAT
POPRZEZ DOBRE MYŚLI DOBRE SŁOWA I DOBRE CZYNY "".
ODPOWIEDZ

Wróć do „Rozwój duchowy”