Wiedza wedyjska mówi o trzech pierwotnych typach energii (gunach), czyli inaczej mówiąc właściwościach czy jakościach tworzących świat materialny.

Jeśli dosze to składniki ciała człowieka, to guny są składnikami ludzkiego umysłu.

To właśnie one określają typ osobowości i to, w jaki sposób będzie funkcjonować mózg człowieka. Wszystkie procesy w naszym świecie: stworzenie, rozwój i zniszczenie, są związane z tymi subtelnymi siłami, które przenikają Wszechświat wzdłuż i wszerz.

Guny wpływają na człowieka cały czas, może on jednak wybierać, której z nich w danej chwili będzie poddany.

Im bardziej rozwinięta jest świadomość człowieka, tym właściwszych wyborów dokonuje, a tym samym zmienia się jakość jego odczuwania oraz stopień rozwoju duchowego.

Energią o najniższych wibracjach jest guna niewiedzy/ignorancji (w sanskrycie: Tamas). Są to jakości takie jak: gniew, okrucieństwo, obłuda, nieszczęście, depresja, oczekiwania, strach i lenistwo. Jeśli w ludzkiej świadomości przeważa energia Tamasu, człowiek łatwo ulega wpływowi fałszywych przekonań i myśli. Jest skłonny spędzać wiele czasu śpiąc, często dokonuje bezmyślnych czynów i nie może regularnie i kreatywnie pracować.

Tamas czyni z człowieka istotę bezwolną, niezdolną do prawidłowego i zdrowego myślenia, dla której priorytetem jest odpoczynek i własna przyjemność.

Niewiedza nie chce nic poznawać, ona chce się odłączyć i spać. Nie chce brać odpowiedzialności, nie chce tworzyć, nie chce kontaktu ze światem zewnętrznym. Człowiek odczuwa chroniczne zmęczenie, żyje w iluzjach, dużo śpi i wiedzie pasożytnicze życie.

Energią pośrednią jest guna pasji/namiętności  (w sanskrycie: Radżas). Jest to energia związana z  pragnieniami materialnymi, odwagą, wysiłkiem. Radżas nie pozwala na odczucie zaspokojenia, nawet, jeśli coś się osiąga. Daje za to poczucie własnej wyjątkowości i przywiązanie do tego, co materialne.

Pasja próbuje poznać, czym jest szczęście, ale jest skoncentrowana tylko na obiektach zewnętrznych. Jest jej wciąż mało i ciągle jest głodna.

Człowiek, u którego dominuje ta guna, pragnie wartości materialnych, jest ambitny i ukierunkowany na działanie.  Przez energię Radżasu człowiek nie jest w stanie myśleć obiektywnie, stale dąży do zaspokajania swych pragnień oraz oczekuje, by inni przyznali jego wyjątkowość.

Energią o najwyższych wibracjach jest guna Błogości (w sanskrycie: Sattva). Są to jakości takie jak kontrola nad umysłem i uczuciami, cierpliwość, prawdziwość, miłosierdzie, zadowolenie niezależnie od okoliczności, dobroczynność, prostota, pokora.

Błogość przyciągana jest przez taki typ świadomości, kiedy żywa istota, mająca swobodę woli chce poznać i zgłębić samego siebie, iść w głąb swojej natury, poszukując sensu życia i prawdy.

Aby rozwijać w sobie jakości guny błogości należy w pierwszej kolejności zdobywać wiedzę na temat siebie samego, relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Ważne jest, aby jak najczęściej przebywać w otoczeniu ludzi, mających cechy tej guny, rozmawiać z nimi i słuchać ich.

Niezwykle ważna jest regularna, stała praktyka duchowa, czytanie pism świętych (niezależnie od wyznania), dobroczynność, odpowiednie odżywianie i prawidłowy rozkład dnia.

Człowiek, u którego dominuje guna Sattvy, odnosi się do innych ludzi i do życiowych wydarzeń z uwagą i spokojem. Nie szuka we wszystkim osobistej korzyści, jest szczery nie tylko względem innych ludzi, ale i względem samego siebie.

Jego dusza jest radosna, dobra i czysta i to przybliża go do boskości.

Aby ta guna stała się dominującą, należy dbać o prawidłowe kontakty międzyludzkie, rozmawiać i słuchać mądrych ludzi, zrezygnować z jedzenia mięsa i włączyć do swojego życia stałą praktykę duchową (na przykład powtarzanie mantr). Uczeni, filozofowie, myśliciele – to ludzie z duszami, w których przeważa guna błogości.

Jak zarządzać gunami?

Każdy człowiek może samodzielnie zarządzać balansem gun w swojej świadomości. Można to robić poprzez dbanie o środowisko, w którym przebywamy, zmianę myślenia i działania, ale także poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

Poniższa tabelka pokazuje, jakie typy energii odpowiadają konkretnym obiektom ze świata zewnętrznego.

Obiekt Błogość Pasja Niewiedza
Miejsce Las, wioski, natura. Miasto Kluby nocne, kasyna, metro.
Czas Poranek Dzień Wieczór i noc
Środowisko/relacje Święci oraz ludzie wiodący czysty i zdrowy tryb życia. Ludzie prowadzący działalność nastawioną w pierwszej kolejności na zdobywanie zasobów. Ludzie prowadzący działalność związaną z przemocą względem innych żywych istot, alkoholicy, narkomani.
Działalność Działania podejmowane w celu oczyszczenia, a także nauka, wykładanie, ascezy i wyrzeczenia. Działania podejmowane w celu własnej korzyści. Bezmyślne i grzeszne działania, które przynoszą niepokój innym żywym istotom.
Koncentracja myśli i działań Wieczna dusza, powołanie duszy. Pieniądze, ziemskie i rajskie rozkosze. Łóżko, telewizor, alkohol/narkotyki, produkty i sceny przemocy.
Literatura Pisma święte (niezależnie od tradycji), książki o duchowości. Literatura biznesowa, romanse, książki sensacyjne. Horrory, książki o czarnej magii.
Pożywienie Owoce, orzechy, miód, zboża oraz produkty mleczne. Cukier, sól, herbata, kawa i prawie wszystkie przyprawy. Produkty nieświeże, tłuste lub będące efektem przemocy (np. mięso).
Napoje Czysta woda, mleko. Herbata, kawa, napoje pobudzające (prócz alkoholu). Napoje alkoholowe
Dźwięki Mantry i utwory wysławiające Boga. Rozmowy biznesowe, utwory dotyczące rozkoszy ciała i uczuć. Rozmowy o przemocy, utwory zawierające słowa i obrazy pełne przemocy.
Obrzędy Obrzędy wedyjskie, przeprowadzane w celu oczyszczenia. Obrzędy, przeprowadzane w celu osiągnięcia korzyści i zaspokojenia uczuć. Obrzędy, przeprowadzane w celu zaniepokojenia lub agresji względem innych istot żywych.

Źródła:

https://www.oum.ru/yoga/osnovy-yogi/guni-sattva-radjas-tamas/

Tłumaczenie: Anna Wrzesińska

Oraz wiedza zdobyta podczas studiów Psychologii Trzeciego Tysiąclecia: https://ptt.life/

www.slowianska.pl

Odwiedź stronę autora i pamiętaj by wspierać dobre treści!

W przypadku naruszenia praw autorskich lub licencyjnych prosimy o kontakt

>